Norge har behov for mer fornybar energi

Infografikk som viser at norsk energibruk har 50% fossil energi av olje og gass og 50% fornybar energi av strøm og bio

Norsk energibruk

Vi må redusere andel fossil energibruk for nå FNs bærekraftsmål. Bruk av mer fornybar energi er løsningen på dette.

Infografikk av FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Ytre Vikna

Vi er nå i gang med utredning av mulig utbygging av Ytre Vikna 2. Dette gjør vi fordi Norge har behov for mer fornybar energi for å kunne klare FNs bærekraftsmål.

Når vi bygger fornybar kraft er vi opptatt av:

  • å gjøre Trøndelag selvforsynt på fornybar kraft
  • lokale arbeidsplasser
  • at lokale bedrifter og kommuner tjener på dette langsiktig
  • å skade naturen minst mulig og rydde etter oss

Les mer om Ytre Vikna