Norge har behov for mer fornybar energi

Norsk energibruk

Vi må redusere andel fossil energibruk for nå FNs bærekraftsmål. Bruk av mer fornybar energi er løsningen på dette.

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Ytre Vikna

Vi er nå i gang med utredning av mulig utbygging av Ytre Vikna 2. Dette gjør vi fordi Norge har behov for mer fornybar energi for å kunne klare FNs bærekraftsmål.

Når vi bygger fornybar kraft er vi opptatt av:

  • å gjøre Trøndelag selvforsynt på fornybar kraft
  • lokale arbeidsplasser
  • at lokale bedrifter og kommuner tjener på dette langsiktig
  • å skade naturen minst mulig og rydde etter oss

Les mer om Ytre Vikna