NTE AS

Morselskapet NTE AS utøver eierrollen overfor datterselskapene, både gjennom verv i selskapenes styrer og gjennom leveranser av konserntjenester innen økonomi, finans, innkjøp, HR, IKT, eiendomsforvaltning og kommunikasjon.

Konsernsjef Christian Stav

Christian Stav (1968) er konsernsjef i NTE AS. Han er utdannet siviløkonom og revisor. Christian Stav er styreleder i NTE AS sine datterselskaper NTE Energi AS, Tensio AS og NTE Marked AS.

Mobil: 905 18 202
E-post: christian.stav@nte.no

Styret i NTE AS

Styret i NTE Holding AS består av åtte medlemmer, fem velges av eierne, kommunene i tidligere Nord-Trøndelag, to styremedlemmer og en observatør velges av og blant de ansatte.

Ingen spørsmål/ svar funnet