Finansiell informasjon

NTE eies av 23 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Halvårsrapport 2019               
-God drift i hele NTE og betydelige engangseffekter preger 1. halvår 2019, sier konsernsjef Christian Stav. NTE oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor. 

Last ned NTEs halvårsrapport for 2019