Års- og bærekraftrapporter

NTE eies av 23 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Vi er opptatt av å være åpen og transparent overfor kunder, eiere og finansmarked. All finansiell informasjon skal være tilgjengelig for alle interessenter. Ved spørsmål ta kontakt med  Konserndirektør Økonomi og Finans, Odd Terje Rygh.

Årsrapport 2018

Etter et solid 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet i NTE 1. januar 2018 og får nå sitt første utbytte. 

Last ned NTEs årsrapport for 2018

Våre verdier

Våre verdier

Nær, pålitelig, åpen.

Vår visjon

Vår visjon

Vi skal gi kundene et grønt forsprang