Tidligere Års- og bærekraftrapporter

Her kan du finne tidligere publiserte rapporter

Halvårsrapport 2018

NTE oppnådde i første halvår 2018 et resultat etter skatt på 135 millioner kroner, mot 213 millioner kroner samme periode i fjor. Hovedårsaken til endringen er lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi.

Bærekraftrapport 2017

For et fornybarselskap som NTE er bærekraft viktig. Konsernets årlige bærekraftrapport viser hva vi har gjennomført og oppnådd av tiltak i 2017

Last ned bærekraftrapport 2017

Årsrapport 2017

NTE oppnådde i 2017 et driftsresultat på 745 millioner kroner etter rekordhøy produksjon av fornybar energi på over 4 500 GWh.

Last ned årsrapport 2017

Halvårsrapport 2017

NTE oppnådde i første halvår 2017 et driftsresultat på 438 millioner kroner, som er 149 millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor.

Last ned årsrapport 2017

Årsrapport 2016

NTE hadde i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner, etter en omsetning på 2 600 millioner kroner.

Last ned årsrapport 2016