Fornybar energi

I NTE jobber vi for å gi både kunder og samfunn et grønt forsprang.  Vi har levert grønn og fornybar energi i 100 år. Vi har 23 kraftstasjoner, og en total årsproduksjon på opptil 4 terrawat ren fornybar energi. Vi skal fortsette å produsere lokal og fornybar energi for våre barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. 

 

Grønn og fornybar energi siden 1923

 I vannkraftlandet Norge er hele 50 prosent av energibruken fortsatt fossil. Fornybar vannkraft gir muligheter for utvikling av både et mer miljøvennlig samfunn og lokale arbeidsplasser.

Med fokus på bærekraft

Norsk energiforbruk er i dag sammensatt med 50 prosent fornybar og 50 prosent fossil. NTE har som mål både å utvide produksjonskapasiteten på fornybar energi, og å være en pådriver for en fossilfri region i Trøndelag. 

Vi har en ambisjon om å være en tydelig trøndersk drivkraft for utvikling og verdiskapning. Vi har jobbet med bærekraft i snart 100 år, og dette skal vi fortsette å ha fokus på. Vi skal jobbe for langsiktig verdiskapning, grønn vekst og være en attraktiv arbeidsplass.

Vi jobber hele tiden for å redusere negativ påvirkning av natur og biologisk mangfold, både i utbygging og drift. Vi minimerer naturinngrep fra egen virksomhet, og vi skal sikre at vi produserer fornybar energi på en effektiv måte. Bærekraft er viktig for oss, derfor ønsker vi å sikre bærekraft i alle prosjekter vi gjennomfører. Les mer her

Vi bygger for fremtiden

Styret i NTE har besluttet å bygge ny kraftstasjon for 1 milliard kroner i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. Det nye anlegget står ferdig i 2023.

Les mer