Kartvisning med fototostandpunkter Vikna (3MW)
Kartvisning med fotostandpunkter Nærøysundet
Kartvisning med fotostandpunkt Sørsalten
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 3 MW møller sett fra Husfjellet
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 2 MW møller sett fra Husfjellet
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 3 MW møller sett fra Austafjord
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 2 MW møller sett fra Austafjord
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 3 MW møller sett fra Tjørnsøy
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 2 MW møller sett fra Tjørnsøy
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 3 MW møller sett innenfra mot Revafjella
Illustrasjon av Ytre Vikna vindmøllepark med 2 MW møller sett innenfra mot Revafjella
Utsikt over Remmastraumen