Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person. Navn og kontaktinformasjon er typiske personopplysninger, men det kan også være annen informasjon som kan kobles til deg mer indirekte. NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS) ønsker å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

 

Behandlingsansvarlig

NTE, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet og virkemidlene vi benytter til behandlingen. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene NTE er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på personvern@nte.no

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Vårt ansvar

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, f.eks. innsamling, registrering, lagring eller endring, bruk og utlevering.

I Norge er dette hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for vår behandling.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom dine personopplysninger er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

 

Generelt for våre tjenester i NTE

Hvilke personopplysninger er det vi henter inn?

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta et godt kundeforhold. Opplysningene er for eksempel navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde. Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til andre lovkrav, for eksempel ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven. Vi innhenter personopplysninger om deg til følgende formål:

 • For å kunne gi deg tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende deg relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • Til å behandle og gjennomføre din bestilling
 • Til å fakturere deg for de produkter og tjenester du har kjøpt fra oss, samt til å innkreve utestående fordringer
 • Til å administrere ditt kundeforhold med NTE
 • Til å kunne svare på dine henvendelser til NTE
 • Til å kunne sende deg informasjon via de nyhetsbrev du selv ønsker å abonnere på

Hvordan innhenter vi informasjonen?

NTE innhenter opplysninger direkte fra deg som er kunde hos oss gjennom skjemaer på våre nettsider, når du kjøper produkter eller tjenester fra oss, eller når du kontakter vårt kundesenter eller våre selgere. 

Der er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten du ønsker.

Kommunikasjon med oss i NTE

Opplysninger du sender oss pr brev eller e-post lagres på deg som kunde. Brev mottas av vårt postmottak hvor den journalføres. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Markedsføring

Elektronisk markedsføring vil kun bli sendt til våre eksisterende kunder, i tråd med den til enhver tid gjeldende markedsføringslovgivning. Hvis du ikke er en eksisterende kunde av NTE, vil vi kun kontakte deg eller sende deg informasjon dersom du har gitt ditt eksplisitte samtykke til det.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men NTE kan bruke leverandører/underleverandører for drift, utvikling og vedlikehold av nettsidene og fagsystemene. Slike leverandører/underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av NTE i samsvar med databehandleravtaler mellom NTE og de nevnte leverandører/underleverandører.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 • Som ledd i innkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

 

Våre nettsider
Nettstatistikk - Informasjonskapsler (cookies)

Hva er en cookie? En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til en nettside, spør siden nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsiden.

Følgende cookies settes av Google:

_ga Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 2 år.

_gid Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data over hvordan besøkende bruker nettsiden. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

ads/ga-audiences Brukes av Google til å målrette besøkende basert på besøkendes nettside bruk. Dette slettes automatisk etter 24 timer.

collect collect

Brukes av Google for å sende data til google Analytics om besøkendes enheter og adferd. Tracker besøkende på tvers av enheter og markedskanaler. Dette slettes etter besøket.

Følgende cookies settes av Facebook

_fr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 3 måneder.

_tr Brukes av Facebook for å levere en rekke annonseprodukter. Dette slettes automatisk etter 1 minutt.

Følgende coockies settes av Adform:

_0

Brukes av Adform for å følge besøkende på tvers av nettsider. Slettes etter besøket.
 _C

Brukes av Adform for å sjekke om brukeres nettleser støtter cookies. Slettes automatisk etter 2 måneder.
 _cid

Optimaliserer annonsevisningen basert på brukernes bevegelse kombinert og ulike annonsørbud for visning av brukerannonser.
 _uid

Registrerer en unik bruker-ID som gjenkjenner brukerens nettleser når du besøker nettsteder som bruker samme annonse. Slettes automatisk etter 2 måneder.

Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn data om hvordan nettsider brukes av de besøkende. Den innsamlede dataen gjør at vi kan forbedre nettsidens brukervennlighet, innhold og funksjonalitet. Ved å bruke Google Analytics kan vi analysere effekten av markedsføringen som gjøres. Data fra informasjonskapslene til Google Analytics lagres anonymisert hos Google. IP-adresser anonymiseres gjennom IP-maskeringsfunksjonen til Google. Google Analytics samler også informasjon om brukerens atferd på nettsiden, samt geografisk lokasjon og hva slags enhet som blir brukt.

Google AdWords

NTE annonserer hos Google gjennom tjenesten Google AdWords. Cookies som settes av Google lar oss måle trafikk inn til nettsiden, effekten av annonseringen, samt retargete besøkende. Dataene behandles og lagres hos Google, og inkluderer informasjon om din nettleser, enheten du bruker, geografisk lokasjon og IP-adresse. IP-adresser anonymiseres etter 9 måneder. Informasjonen i informasjonskapselen slettes etter 18 måneder. NTE har ikke tilgang til IP-adressen din gjennom Google AdWords.

Facebook

NTE benytter seg av Facebook som annonseplattform. Facebook plasserer cookies på din enhet etter at du har besøkt våre nettsider. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Formålet med bruk av cookies fra Facebook er å kunne gi deg mer relevant informasjon og annonser tilpasset dine interesser, samt retargeting i etterkant. Facebook lagrer data på servere i EU og USA. NTE har ikke tilgang til informasjon i din Facebookkonto og heller ikke din IP-adresse.

Hvordan slette cookies:

AdWords: Du kan velge bort cookies fra Google ved å gå til Googles annonseinnstillinger: www.google.com/settings/ads

Facebook: Her kan du velge dine innstillinger for hvordan Facebook får bruke eventuell informasjon de samler inn for annonsestyring: www.facebook.com/ads/settings

Google Analytics: Vil du ikke sende informasjon til Google Analytics kan du forhindre dette ved å installere Googles Opt-out verktøy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nettleser: Det er også mulig å reservere seg mot informasjonskapsler ved å endre innstillinger i din nettleser. Se http://www.nettvett.no/ for instrukser.

 

Dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger

Under er en oppsummering av dine rettigheter som kunde hos NTE. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på nettsidene til Datatilsynet.

Som kunde har du rett til:

 • Innsyn: Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Retting: Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting: Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.
 • Begrensning: Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Innsigelse: Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.
 • Dataportabilitet: Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
  Informasjon: Ytterligere beskrivelse av hvordan og hvilke opplysninger vi behandler.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Dersom du mener at NTE ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
 

Dine rettigheter | Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no

Før du kontakter Datatilsynet. Du bør ta kontakt med den behandlingsansvarlige (virksomhet, bedrift, firma, institusjon, foretak, forening, etc.) først dersom du mener dine rettigheter ikke er oppfylt.

 

Henvendelser og spørsmål om personvern

Hvis du er kunde hos oss kan du logge på via din brukerkonto for å finne relevant informasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter. Dersom du ikke får nødvendig bistand fra Kundesenteret eller via våre personvernsider, kan du kontakte personvernombud Åsmund Kjeldstad Lie. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Kontaktinformasjon personvernombud:
Personvernombudet
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
Postboks 2551
7736 Steinkjer

Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, kan du sende e-post til personvernombudet: postmottak@nte.no

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte  personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.