Bærekraft i NTE bygger på tre mål:
Langsiktig verdiskaping - grønn vekst - attraktiv arbeidsplass.