- Vi har en nedgang i produksjonen av fornybar energi på hele 30% sammenlignet med samme periode i 2017, noe som skyldes et usedvanlig tørt år så langt, sier konsernsjef Christian Stav. NTE produserte 1,7 GWh første halvår, sammenlignet med 2,4 GWh første halvår i fjor. Nedgangen er delvis motvirket av høyere kraftpriser og solid drift i hele konsernet.

Første halvår 2018 var også preget av betydelig vekst og utvikling for NTE. -Vi har vekst i antall strømkunder, og leverer nå strøm til 70.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. Fibervirksomheten fortsetter også å vokse og etter første halvår har vi 44 400 fiberkunder i Trøndelag, sier konsernsjef Christian Stav. I mai åpnet NTE to vannkraftverk; Byafossen ved Steinkjer og Storåselva på Snåsa, og til sammen produserer de ren, fornybar energi til 15000 trøndere. – Dette er viktige milepæler både for oss og for samfunnet. Vi trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene, og da er dette et betydelig bidrag, avslutter Stav.

Konsernets skattekostnad er i første halvår 166 millioner kroner. Dette utgjør en skatteprosent så langt i år på 55%, mot 45% for tilsvarende periode i fjor. 

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.