Målsetningen er å etablere et av Norges største, mest effektive og kompetente nettselskap, som vil bidra til en strømforsyning i Midt-Norge med høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie. 

Den teknologiske utviklingen og endringer i energimarkedene øker kompleksiteten for nettselskapene i Norge. Et midt-norsk nettkonsern vil være godt posisjonert til å sikre nødvendig kompetanse og utviklingsevne på en kostnadseffektiv måte.

Et felles nettkonsern vil fra starten av ha mer enn 230 000 kunder, og rundt 450 medarbeidere.

En naturlig utviklingsoppgave for det nye konsernet vil være å søke samarbeid og partnerskap både sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet. Fremtidens krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer.

Partene er enige om at administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal. Plassert midt i regionen gir det et godt utgangspunkt for videre strukturell vekst.

I det nye nettkonsernet vil det være desentrale driftsmiljøer fordelt på to konsesjonsområder, ett som favner nord i Trøndelag, og ett som favner sør. Hovedsetene for driftsmiljøene vil være Steinkjer og Trondheim.

Nettkonsernet vil operere med ulike nettleier i de to konsesjonsområdene. Kostnadsreduksjoner og synergier som følger av en større og mer effektiv nettvirksomhet vil komme samtlige nettkunder til gode.

KLP har vært eier i TrønderEnergi Nett siden 2011 og ønsker å videreføre sitt eierskap inn i det nye konsernet. Dette betyr et tredelt eierskap der det nye nettkonsernet blir uavhengig av en dominerende majoritetseier. 

Partene har som mål å legge frem et endelig beslutningsgrunnlag for sine respektive styrende organer innen 1. juni 2018. Videre er målsettingen at integreringen av selskapene kan starte i andre halvår 2018.

Kontaktperson NTE, styreleder NTE, Bjørnar Skjevik, mobil 915 16 833

Kontaktperson TrønderEnergi, styreleder Per Kristian Skjærvik, mobil: 907 27 533