NTE hadde i 2019 en regnskapsmessig engangseffekt ved etableringen av det felles midtnorske nettkonsernet Tensio på 692 millioner kroner. Det er videre positive urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter tilknyttet fornybarproduksjonen tilsvarende 491 millioner kroner. Den foreløpige årsresultatet viser et resultat før skatt på 1 959 millioner kroner.

Energiproduksjonen i 2019 ble på 3 967 GWh, mot 3 671 GWh i 2018. Det ble i tillegg oppnådd gode energipriser for året. Samtidig leverte nettvirksomheten og markedsvirksomheten gode resultater. Telekomvirksomheten fortsetter veksten, og har nå over 50.000 kunder i Trøndelag. I 2019 er det bygd fiber til trønderske kunder for 176 millioner kroner. Antall strømkunder vokser også betydelig og NTE leverer nå strøm til mer enn 80.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter.

- Det er tilfredsstillende å se at vi lykkes i markeder preget av tøff konkurranse. Vår ambisjon er å vokse videre innen både telekom og strømsalg i hele Trøndelag, fortsetter Stav.  

 I første halvår 2019 startet arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Dette er en investering på 1 milliard kroner som vil øke vår produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. 

Endelig årsrapport for 2019 og fastsettelse av utbytte vil bli publisert etter styrets behandling 29. april 2020.

For ytterligere kommentarer er konsernsjef Christian Stav tilgjengelig i dag før 0900 og etter 1600 på mobil: 905 18 202.