- Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et styre som er komplementært, samfunnsorientert og med særlig kompetanse innen områdene fornybar energi og digitale løsninger, sier leder i valgkomiteen Steinar Aspli.

Valgkomiteens innstilling ser slik ut:
Som ny styreleder foreslås Jon Håvard Solum. Solum arbeider til daglig som leder av Grong Sparebank. I forrige styreperiode var Solum styrets nestleder. Som styrets nestleder foreslås Eli Arnstad. Arnstad er ny i styret, og er banksjef i SMN med ansvar for samfunnsutbytte og samfunnskontakt. Kristin Eriksen, som er investeringsdirektør i Salvesen & Thams, og Gunnar Robert Sellæg, partner i Spring Capital, foreslås som nye medlemmer i styret. Tidligere konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteens innstilling vil bli behandlet av Bedriftsforsamlinga den 29. mai.


Kontaktperson: Steinar Aspli: 957 70 548