Bodil Vekseth inn i NTEs styre

Bodil Vekseth er valgt som nytt medlem av styret i NTE AS. Vekseth er bosatt i Steinkjer, og har siden 2009 vært daglig leder i Steinkjer næringsselskap hvor hun har arbeidet mye med organisasjonsutvikling og innovasjons- og nyskapingsarbeid.