NTE har en regnskapsmessig engangseffekt ved etableringen av det felles trønderske nettkonsernet sammen med TrønderEnergi på 670 millioner kroner. Kun deler av engangseffekten har likviditetseffekt.  -Etableringen av nettkonsernet er i rute og vil bidra til høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie for kundene, sier konsernsjefen.

Konsernets skattekostnad er i første halvår på hele 245 millioner kroner, mot 143 millioner kroner tilsvarende periode i fjor.

Første halvår 2019 var også preget av betydelig vekst og utvikling for NTE.

-Vi har hatt vekst i antall strømkunder over tid, og leverer nå strøm til nesten 76.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. Fibervirksomheten fortsetter også å vokse og vi har nå om lag 50 000 fiberkunder i Trøndelag. Det oppnås gode resultater også i installasjonsvirksomheten. Det er tilfredsstillende å se at vi lykkes i markeder preget av sterk konkurranse, sier Christian Stav.

Energiproduksjonen 1. halvår 2019 ble på 2 035 GWh, mot 1 707 GWh samme periode i fjor. Første halvår 2018 var en spesiell tørr periode med lite nedbør som ga lav produksjon. Nå i 1. halvår 2019 er energiproduksjonen god og det oppnås en bra pris.

I første halvår startet arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Dette er en investering på 1 milliard som vil øke vår eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. 

 

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.