Draktsponsing

Trenger klubben din nye drakter til aldersbestemte lag? Alle idrettslag kan søke om midler til fotballaget, håndballaget, basketballaget eller annen aktivitet. Eneste betingelsen er at NTEs logo kan plasseres godt synlig på draktene. De lagene som får innvilget søknaden, får 5000 kroner til innkjøp av nye drakter.


Nye klubbdrakter