Bygdefiber

Gjennom bygdefiber bidrar vi med utbygging av fiber i områder det ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å bygge i. Dette fordi det bor for få mennesker eller det er for lang avstand mellom husene. Målet med bygdefiber er å tilby lynrask internettdekning overalt og dermed bidra til sysselsetting i Trøndelag. 

Hva er bygdefiber?

Bygdefiber er et spleiselag mellom kunde, næringsliv, lokale lag og NTE.  Initiativet kommer fra lokale interesser. Så blir det ofte en dugnadsinnsats for å realisere prosjektet.

Hva er fordelen med bygdefiber?

 Det å ha internett i hvert hjem er ansett å være veldig viktig for fremtiden. Med fiber kan trønderne bo og jobbe der de vil.


Hvem betaler for bygdefiberprosjektet?

Kostnadene fordeles på forskjellige måter. Noen ganger bidrar kommunene med penger i prosjektet, andre ganger gjennom å gi tilgang til eksisterende infrastruktur som f. eks. røranlegg. I tillegg kan også NTE bidra økonomisk ut fra antall kunder som ønsker å være en del av prosjektet. Kundene bistår også økonomisk og med dugnadsinnsats. Dette kan være graving med traktor, håndgraving, skogrydding, legging av rør, transport m. m.