Bygdefiber

Gjennom bygdefiber bidrar vi med utbygging av fiber i områder det ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å bygge i. Dette fordi det bor for få mennesker eller det er for lang avstand mellom husene. Målet med bygdefiber er å tilby lynrask internettdekning overalt og dermed bidra til sysselsetting i Trøndelag. 

Arbeider graver fiber inn til husvegg

Hva er bygdefiber?

Bygdefiber er et spleiselag mellom kunde, næringsliv, lokale lag og NTE.  Initiativet kommer fra lokale interesser. Så blir det ofte en dugnadsinnsats for å realisere prosjektet.
 

Hva er fordelen med bygdefiber?

 Det å ha internett i hvert hjem er ansett å være veldig viktig for fremtiden. Med fiber kan trønderne bo og jobbe der de vil.


Hvem betaler for bygdefiberprosjektet?

Kostnadene fordeles på forskjellige måter. Noen ganger bidrar kommunene med penger i prosjektet, andre ganger gjennom å gi tilgang til eksisterende infrastruktur som f. eks. røranlegg. I tillegg kan også NTE bidra økonomisk ut fra antall kunder som ønsker å være en del av prosjektet. Kundene bistår også økonomisk og med dugnadsinnsats. Dette kan være graving med traktor, håndgraving, skogrydding, legging av rør, transport m. m.