Bygdefiber

Gjennom bygdefiber bidrar vi med utbygging av fiber i områder det ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å bygge i. Dette fordi det bor for få mennesker eller det er for lang avstand mellom husene. Målet med bygdefiber er å tilby lynrask internettdekning overalt og dermed bidra til sysselsetting i Trøndelag. 

Arbeider graver fiber inn til husvegg

Hva er bygdefiber?

Bygdefiber er et spleiselag mellom private husstander, bedrifter, kommuner, Trøndelag fylkeskommune og NTE. 
Initiativet kommer normalt fra lokale interesser eller en kommune. Så blir det ofte et samarbeidsprosjekt for å få realisert utbygging av fiber.

Hva er fordelen med bygdefiber?

Det å ha internett i hvert hjem er ansett å være veldig viktig for fremtiden. Med fiber kan trønderne bo og jobbe der de vil.


Hvem betaler for bygdefiberprosjektet?

Kostnadene fordeles på ulike måter. Noen ganger bidrar kommunene med penger i prosjektet. Andre ganger gjennom å gi tilgang til eksisterende infrastruktur som f.eks. røranlegg.
Det er også en tilskuddsordning som forvaltes av Trøndelag fylkeskommune. Dette kan være både regionale og nasjonale tilskuddsmidler.

Les mer om tilskuddsordningen her:https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging#retningslinjer_og_tildeling

Prosjektene kan også få lokal medfinansiering fra økte egenandeler fra private husstander og bedrifter.
NTE bidrar økonomisk ut fra antall kunder som ønsker å være en del av prosjektet, samt vedtatte investeringsrammer.