Lokalstrøm - Gunstig for alle trøndere!

Lokalstrøm er ikke bare en av de billigste avtalene over tid, den inneholder også mange gode trønderske fordeler. Først og fremst gir vi deg 100 dager på å prøve avtalen vår og bli kjent med oss.

Lokalstrøm - Et trygt og godt valg! 

De første 100 dagene slipper du å betale det vanlige faste månedsbeløpet. Slik kan du bli bedre kjent med oss.
Du får selvfølgelig tilgang til fordelsprogrammet vårt Gir Mer også de første 100 dagene!

50 prosent av strømmen som brukes i Norge i dag, er fossil og forurensende. NTE har produsert grønn og fornybar strøm i 100 år - og det lover vi å fortsette med. Slik kan vi gi fra oss et Trøndelag som er godt å bo i for barna våre, barnebarna, oldebarna og tippoldebarna våre.

Vi må lytte til de vi skal skape verdier for

Å være ung og vokse opp i Trøndelag i dag, er ikke det samme som for 100 år siden. Hvilke bekymringer har de unge, og hva drømmer de om? Vi bestemte oss for å besøke skoleungdom i hele Trøndelag og finne ut hva de tenker. For det er det vi må gjøre, hvis vi skal få en utvikling med grønn vekst og verdiskaping i de neste 100 årene også.

Les mer her

Slik settes strømprisen på avtalen Lokalstrøm

Vi kjøper inn strømmen direkte fra den nordiske kraftbørsen Nordpool. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel, og utgjør vår Innkjøpspris. Du betaler spotpris + 42 kr/mnd. Bortsett fra de første 100 dagene, denne perioden betaler du ikke noe fastbeløp, den samme perioden er bindingstiden på avtalen.

I tillegg til spotprisen og fastbeløpet kommer et påslag* på 4,59 øre/kWh. I samsvar med ”Lov om elsertifikater” inneholder prisen bla kostnader til kjøp av elsertifikater.

Bestill lokalstrøm