Foto- og filmstil

NTE er en moderne og innovativ teknologibedrift, og samtidig menneskelig, åpen og pålitelig. Denne balansen søkes gjenskapt i all visuell kommunikasjon. Dette skal også gjenspeiles i NTEs foto- og filmstil.

Teknologi skal finne sin naturlige plass

Hverdagsteknologi og fremtidsteknologi hører med til NTEs univers. Teknologi kan alltid være en naturlig del av bildet, i enkelte situasjoner skal teknologi også fremheves. 

Ikke oppstilte, men levende mennesker

Når det er mennesker med på bildene, er de rolige. Det skal være liten eller ingen følelse av bevegelse i bildene. Samtidig bør de være aktivt opptatt i øyeblikket. 

Blikk-kontakt er bra når det er naturlig, men selv uten blikk-kontakt skal du føle det de føler. Det er mulig å gå tett på eller være langt unna, la motiv og situasjon bestemme. 

foto3
45494538091_c81f5fe47e_b

Ha fokus på naturlige situasjoner og hendelser

Vis hva NTE står for, og hva mennesker i NTEs verden er opptatt av og jobber med. Ha fokus på hva som er essensen i situasjonen. 

Trygghet og ro

Generelt må trygghet komme frem som en følelse. Det bør være noe som er i fokus i bildet - en ting eller et menneske. I tillegg må det være nøytralt, med orden og systematikk.

Nordisk preg på natur og arkitektur

Naturbilder skal ha et nordisk preg. Alt fra skog, vann og fjell til planter, dyreliv og værtyper skal oppleves som kjente og nære elementer for beboere i de nordiske landene.

Velg arkitektur som hører til den nordiske retningen, det vil si enkel design med rene linjer, naturmaterialer og mye lys.

NTE.done.07
YtreVikna vindmolle

Fotostil

Hovedregler for fotostil:

 • Ha fokus på naturlige situasjoner og hendelser. 
 • Ikke oppstilte, men naturlige mennesker.
 • Trygghet må komme frem som en følelse.
 • Teknologi skal finne sin naturlige plass.
 • Nordisk preg på natur og arkitektur.
 • Bildene bør ha en varm sepiatone.
 • Legg vekt på at natur bør være en del av bildet, med tanke på grønn profil. For eksempel kan bilder tatt innendørs ha natur utenfor vinduet.

Lydbilde

Lydbilde

Filmstil

Film

 • Profilregler: Alltid forhold deg til NTEs profilregler for font-, farge- og bildevalg.
 • Animert logo: Hovedregelen er at NTE-filmer alltid skal avsluttes med animert NTE-logo med lydlogo.
 • Sosiale medier: Dersom filmen skal fungere godt i sosiale medier anbefales det å bruke tekst i starten på filmen, da filmer spilles av automatisk uten lyd i en nyhetsfeed.
 • Tilpass filformatet: Tilpass filmformatet til flaten det skal brukes på – skal den være mobilvennlig på Facebook bør den f.eks. lages i høydeformat.
nte-video