Grafisk profil

NTE er en moderne og innovativ teknologibedrift, men samtidig menneskelig, åpen og pålitelig. Dette skal gjenspeiles i NTEs profil. Retningslinjer for bruk av logo, designelementer og bilder må derfor følges konsekvent.

Retningslinjer

Retningslinjer

NTEs grafiske profil er laget for å sikre at alle som utarbeider visuell kommunikasjon for NTE, følger de samme retningslinjene. Guiden inneholder informasjon om logo, fonter, farger, foto og grafiske elementer. I tillegg finner du en stilguide for utvalgte digitale og analoge kanaler, som viser en sammensetting av de ulike elementene.

NTEs grafiske profil har følgende kjøreregler:

  • Grafisk profil er styrende for alle grafiske uttrykk i hele NTE – i alle selskaper, og for alle produkter og tjenester.
  • Der den grafiske profilen ikke gir klare retningslinjer for bruk, skal tilpasninger avklares med markedsavdelingen i NTE Marked, eller evt. kommunikasjonsavdelingen i NTE Holding.
  • NTE brukes som navn på selskapet i all markedssammenheng. Selskapsnavn og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk brukes kun når det er juridisk nødvendig.

Kontakt oss for ytterlige informasjon eller spørsmål kan du ta kontakt med markedsavdelingen i NTE Marked, eller evt. kommunikasjonsavdelingen i NTE Holding.

Lenke en

Grafiske elementer

I tillegg til de vanlige virkemidlene i NTEs profil er det også utviklet grafiske elementer. Disse skal bidra til å bygge NTEs identitet og forsterke budskapet. Fargefelt og bølge-element er valgt som grafiske elementer.

Bølge

NTE-bølgen består av striper som stammer fra logoelementet, og de symboliserer vind, vann, fart og fiber. Bølger gir et gjenkjennende element på fargefelter og bilder. Bruk designelementet der det oppleves naturlig, og er med på å forsterke inntrykket av NTE.

Bølger brukes på to måter:
• På et bilde eller en fargeflate som vektorlinjer i hvitt eller blått.
• På et foto der de integreres som lyslinjer/fiberlinjer.

Vannmerke:

Bølgen kan brukes som vannmerke eller som bakgrunnselement. Blå bølge settes i 20% gjennomsiktighet Hvit bølge settes i 20% gjennomsiktighet Sort bølge settes i 10% gjennomsiktighet 

Skjermbilde 2019-10-29 kl. 12.00.51

Last ned hvit NTE-bølge

Langbølge blå - pdf

Last ned blå NTE-bølge

Skjermbilde 2019-11-01 kl. 08.32.45

Last ned vannmerket NTE-bølge

GIF / Animasjon

Gif-animasjoner kan bidra til å skape økt synlighet i for eksempel annonser ved at de beveger seg. Det anbefales at animasjon brukes på en slik måte at det ikke oppfattes som masete. For eksempel kan en illustrasjon animeres med statisk tekst plassert ved siden av. Eller teksten animeres, mens illustrasjonen plasseres statisk ved siden av. 

Bruk aldri blinkende bakgrunner, eller veldig store bevegelser.
Vær obs på at bruk av foto i Gif animasjoner er problematisk. Gif har max 256 antall farger og vil gjøre fotografier pixlete. Det anbefales å bruke flate illustrasjoner, eller ren tekst med enkle vektorelementer for best mulig resultat.

Ikoner

Ikoner er med på å skape visuell interesse og vekke mottagers oppmerksomhet. Ikoner kan også være med å forsterke et budskap ved å gi en enkel visuell fremstilling av det aktuelle temaet.

Ikon-farger
Ikoner skal benytte få farger. Minst en av hovedfargene NTE blå og NTE grønn må være tilstede.

Stil
Ikoner tegnes i vektor, med tynn outline, og skal være enkle i formen med få detaljer. Tenk luftig og ren, ikke barnslig, men profesjonell.

Utforming av ikoner
Ta utgangspunkt i en høyde på 2cm.
Bruk 1pt linjetykkelse.
Bruk fargen NTE blå eller NTE mørk grå på outline.

Skjermbilde 2019-11-01 kl. 08.46.04

Farger i illustrasjon

Fargepaletten til illustrasjon består av kun fire farger, Disse kan til gjenngjeld brukes i graderinger både lysere og mørkere.

Det er behov for mørke og lyse varianter, for å skape dybde, lage kontraster, høylys og skygge.

Fargene skal kun brukes i sin rene flate form, det er ikke tilatt med fargeløp /gradienter) eller teksturer i fargene.

NTE Blå og NTE grønn skal ha størst fokus, og bør dominere illustrasjonsutrykket. 

Skjermbilde 2019-11-01 kl. 08.45.07

Illustrasjon

Illustrasjonene skal som hovedregel visuallisere NTE. Fargebruk er viktig, med stor bruk av NTE blå og NTE grønn.

Elementer: 
Bruk elemeter som kan assosieres med NTE og tematet som illustreres. Dette kan være f.eks. landemerker med lokal forankring, hus, hjem, elbil og teknologi.
 
Former i illustrasjon: 
Illustrasjoner kan ha både stramme og myke former. Hent gjerne inspirasjon fra designele-mentet NTE bølgen. Illustrasjoner skal ikke ha outline (i motsetting til ikoner). Men bruke rene flate farger.
 
Bakgrunn: 
Bakgrunnen skal være den mest nøytrale delen av illustrasjonen. Denne består av rene silhuetter i kun en farge.
 
Midten: 
Den midterste delen av illustrasjonen kan ha flere detaljer. I dette eksemplet er det brukt hus, med opplyste vinduer (viser at strøm er i bruk). 
 
Forgrunn: 
Her ligger blikkfokuset og “handlingen”. Forgrunn skal ha mer detaljer, og skyggelegges med en bølget form inspirert av NTE logo og NTE bølgen.
 
Mennesker: 
Personer bør ha et nøytralt utseende, Øyne, munn etc. er ikke nødvendig da fokuset bør ligge i handlingen og ikke i personen. 

Skjermbilde 2019-11-01 kl. 08.51.59
Skjermbilde 2019-11-01 kl. 08.51.24

GIF / Animasjon

Gif-animasjoner kan bidra til å skape økt synlighet i for eksempel annonser ved at de beveger seg. Det anbefales at animasjon brukes på en slik måte at det ikke oppfattes som masete. For eksempel kan en illustrasjon animeres med statisk tekst plassert ved siden av. Eller teksten animeres, mens illustrasjonen plasseres statisk ved siden av. 

Bruk aldri blinkende bakgrunner, eller veldig store bevegelser.
Vær obs på at bruk av foto i Gif animasjoner er problematisk. Gif har max 256 antall farger og vil gjøre fotografier pixlete. Det anbefales å bruke flate illustrasjoner, eller ren tekst med enkle vektorelementer for best mulig resultat.

Fargepalett

Hovedfarger:

NTE domineres av fargene NTE Blå og NTE Grønn. Blå er logofargen, og vil derfor være en naturlig del av det visuelle utrykket. Grønn representerer NTEs fokus på miljø, og bør være tilstede på alt av meteriell. Hvit skal være med for skape luft og rom, og brukes som bakgrunn på for eksempel trykksaker, webside og kjøretøy.

Gråtoner:

Gråtoner brukes brukes når man ønsker å skape et rolig uttrykk uten for mye farger. Gråtonene står godt til hovedfargene og grått forstyrrer ikke fotografier.
NTE grå og NTE Sort anbefales i bruk på mengdetekst.

Sekundærfarger:

Sekundærfargene brukes for å gi kontraster og variasjon, og brukes i mindre grad en hovedfargene.

Generelle regler:

Ikke bruk for mange farger i samme flate. NTE skal fremstå profesjonelt og ryddig. NTE blå skal ALLTID være med, og en variant av grønn bør være til stede.

Hovedfarger: NTE blå og NTE grønn

hovedfarger

Gråtoner: Sort, grå og lys grå

gråtoner

Sekundærfarger: Korall, sjøgrønn, lys blå og lys grønn

sekundærfarger

Vekting av farger

I tilegg til hvit, vektes fargene som vist i sirkeldiagrammet. Den øverste halvdelen av sirkelen inneholder hovedfargene. Den viser at NTE blå og NTE grønn prioriteres. De resterende støttefarger og sekundærfarger har lik prioritering.

Fargehjul

Hovedfarger

NTE Blå
RGB: 0-137-196 
CMYK: 100-6-2-10 
Web: #0089c4 
P: 7460 CP
 
NTE Grønn
RGB: 125-193-137
CMYK: 56-0-58-0
Web: #7dc189
P: 2414 CP

Gråtoner

NTE Sort
RGB: 40-41-44
CMYK: 75-65-56-70
Web: #28292c
P: 426 CP

NTE Grå
RGB: 80-83-89
CMYK: 40-30-20-66
Web: #505359
P: Cool Grey 10 CP

Lys grå
RGB: 237-237-237
CMYK: 0-0-0-10
Web: #ededed
P: 426 CP i 10 %

Sekundærfarger

NTE Korall
RGB: 247-194-181
CMYK: 0-30-26-0
Web: #f7c2b5
P: 169 CP

NTE Sjøgrønn
RGB: 0-117-133
CMYK: 96-9-32-29
Web: # 007585
P: 7474 CP

NTE blå 20 %
RGB: 204-231-243
CMYK: 24-2-4-0
Web: #cce7f3
P: 7460 CP i 20 %

NTE grønn 20 %
RGB: 232-243-232
CMYK: 12-0-12-0
Web: #e8f3e8
P: 2414 CP i 50 %