Logoer

Logoen er det viktigste elementet i den grafiske profilen. Logoen fungerer som signatur og skal alltid inkluderes i visuell kommunikasjon.

Primærlogo

Dette er NTEs hovedlogo. Den skal brukes så lenge det er praktisk mulig. Hovedlogoen har blått symbol, og teksten skal være svart eller hvit etter hvilken flate den plasseres på. Logomerket symboliserer naturressursene NTE baserer sin virksomhet på – vann og vind – samtidig som det gir assosiasjoner til ny kommunikasjon ved hjelp av blant annet fiber og bredbånd. Animert logo og lydlogo brukes i film- og lydmateriell.

Last ned

nte-hovedlogo-pdf

Sekundærlogo

NTEs sekundærlogo i helsort eller helhvit skal brukes i de tilfeller der kontrasten mellom bakgrunn og primærlogoens elementer blir for lav. Den kan også brukes dersom andre elementer i samme kontekst har hovedprioritet.

Last ned svart logo

Last ned hvit logo

Kontrast & plassering

Logo skal kun stå oppe til venstre eller nede til høyre. 

I tillegg skal logoen alltid stå på hvit bakgrunn på profilmateriell som trykksaker og annonser. Unntak på f.eks. messevegger, bekledning etc. 

Feil bruk

Her er logoen plassert over farger som ikke er hvit, og får dermed for dårlig kontrast.

Jubileumslogo

I anledning NTE sitt 100-årsjubileum er det utarbeidet en jubileumslogo som kun skal brukes i året 2019. Denne har den samme 'bølgen' som i hovedlogoen, bare i gullfarger. I tillegg er det utarbeidet to varianter med teksten '100 ÅR' i tillegg, som skal passe både liggende og kvadratisk format.

Last ned her:

Jubileumslogo

Jubileumslogo horisontal

Jubileumslogo vertikal

Avstand

Logoen skal alltid plasseres slik at den er godt synlig og ikke konkurrerer med andre elementer.
La det til enhver tid være godt med luft rundt alle kanter.

nte_logo@3x

Link