Maler

Vi har utarbeidet maler som skal sikre en gjenkjennelig og kontinuerlig profil. Vi skiller mellom digitale og analoge maler. Eksempler på malverk er nyhetsbrev, presentasjoner, mailsignatur, DM og postale trykksaker.

Digitale maler

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skal ha NTE-logo midtstilt i header, i tillegg til en liten skrift øverst til venstre og lenke til å åpne nyhetsbrevet øverst til høyre. Videre skal det komme en hovedoverskrift og deretter et bilde (valgfritt). Under bilde kan man ha 2-3 avsnitt med tilhørende overskrifter og knapper. I footer skal det også være NTE-logo (evt. også Altibox-logo), knapper til sosiale medier og kuneapp, samt en avmeldingslenke. I tillegg skal  besøksadresse til NTE stå nederst under logoen. Det er også lov å ta med stempler fra undersøkelser hvis informasjon om plasseringen og stempelet følger med.

 

Eksempel på header

Skjermbilde 2020-12-02 kl. 15.01.02.png

 

Eksempel på footer

Skjermbilde 2020-12-02 kl. 15.00.50.png

 

Analoge maler

Visittkort

Det er utarbeidet en mal for visittkort som kan lastes ned under bildet. Størrelse 9x5 cm.

Det er foretrukket at kortene trykkes på hvitt, ubestrøket papir som er minst 300 gram.

Last ned mal til forside på visittkort

Last ned mal til bakside på visittkort