Komponenter

Konsekvent og hensiktsmessig bruk av komponenter danner grunnlaget for effektiv navigering, informasjonsformidling og interaktiv handling.