Knapper

Knapper gjør at de besøkende intuitivt skjønner hvordan man skal handle i en bestemt situasjon.

Standardknapp

Alle knapper som anvendes i NTEs visuelle kommunikasjon skal følge den visuelle profilen. Grå standardknapp og blå CTA-knapp skal brukes så langt det lar seg gjøre, men alle farger i profilen kan benyttes på knapper når dette er hensiktsmessig. De skal til enhver tid ha hovereffekt. Bredden kan variere. Standardknapp med tilhørende CSS-kode vist i eksemplet:

CSS:
background-color: #f7f7f7;
font-size: 18px;
font-weight: 400;
font-family: "roboto",sans-serif;
text-align: center;
border: 1px #b9babd solid;
border-radius: 3px;
padding: 15px 25px;
color: black;

background on hover: #dcddde;

HTML:
Her kommer en HTML-node.

Les mer om farger

NTE knapp

CTAs

Handlingsknapper, også kalt CTAs, er de knappene som oppfordrer brukeren til å utføre en handling. Dette kan eksempelvis være "send melding" eller "kjøp".

CSS:
background-color: #0089c4;
font-size: 18px;
font-weight: 400;
font-family: "din-2014",sans-serif;
text-align: center;
border-radius: 3px;
padding: 15px 25px;
color: white;

background on hover:#066693;

HTML:
Her kommer en HTML-node.