Avstander

Avstand mellom de ulike komponentene skaper luft som gjør det behagelig å tolke budskapet. Det setter også informasjonen som presenteres i system, og danner et visuelt hierarki.

Typografi

Hovedoverskrifter (H1) bør ha 40px avstand til elementer under seg selv, og minst 70px over. Dette fordi H1 markerer hovedbudskapet som for eksempel sidens innhold eller en artikkels hovedoverskrift. Alle overskrifter bør uansett skriftstørrelse ha mer luft over seg selv enn under. Dette slik at brukeren lett kobler overskriften med innholdet som følger.

H2 bør ha 20px avstand under seg selv, og minst 35px over.

H3 bør ha 20px under seg selv, og 30px over.

NTE overskrift
NTE overskrift
NTE overskrift

Komponenter

Alle komponenter skal ha minst 20px avstand til nærmeste element.

NTE marginer

Innholdbredde

På desktop anbefales det å definere innholdsbredden (content width) til 1200px. På skjermer mindre enn dette følges gjeldende retningslinjer for avstand når innholdsbredde skal defineres.

Les mer om avstander

NTE illustrasjon