Visuelt uttrykk

Gjennomgående i NTEs visuelle uttrykk på digitale flater er ”kortene” informasjon presenteres på. Dette skaper en naturlig avgrensning mellom de forskjellige elementene ved bruk av kontrast.

Blikkfang

Kort som skiller seg fra den hvite bakgrunnen skaper et naturlig blikkfang.

Utforming

Kortene er kvadratisk med avrundete kanter på 3px. Ingen skygge skal brukes. Standardkortet har fargen NTE grå lys (20%) som bakgrunn og NTE grå mørk 50% som tekstfarge. Man kan også velge et bilde eller en farge som bakgrunn for å skape oppmerksomhet ved bruk av kontrast som virkemiddel. Kortenes høyde og bredde kan variere. Det anbefales å anvende overskrift 2 som overskrift, gjerne sammen med brødtekst eller overskrift 3.

Les mer om farger.
Les mer om bilder.
Les mer om typografi

Eksempler

NTE illustrasjon eksempel
NTE PC
NTE mobil