Bruk av logo

NTEs logo er det visuelle elementet som tydeligst skaper gjenkjennelse og kommuniserer selskapets identitet. Logoen fungerer som signatur og skal alltid inkluderes i visuell kommunikasjon.

Primærlogo

Dette er NTEs hovedlogo. Den skal brukes så lenge det er praktisk mulig. Hovedlogoen har blått symbol, og teksten skal være svart eller hvit etter hvilken flate den plasseres på. Logomerket symboliserer naturressursene NTE baserer sin virksomhet på – vann og vind – samtidig som det gir assosiasjoner til ny kommunikasjon ved hjelp av blant annet fiber og bredbånd. Animert logo og lydlogo brukes i film- og lydmateriell.


Last ned

Sekundærlogo

NTEs sekundærlogo i helsort eller helhvit skal brukes i de tilfeller der kontrasten mellom bakgrunn og primærlogoens elementer blir for lav. Den kan også brukes dersom andre elementer i samme kontekst har hovedprioritet.

Last ned

Kontrast & plassering

Eksemplene viser riktig bruk av logoen med hensyn til kontrast og plassering. Vær spesielt nøye ved bruk av logoen på bilder; sørg for at den vises godt.

Feil bruk

Her har logoen for dårlig kontrast i forhold til bakgrunn.

Avstand

Logoen skal alltid plasseres slik at den er godt synlig og ikke konkurrerer med andre elementer.
La det til enhver tid være godt med luft rundt alle kanter.

Les mer om avstander

NTE logo