Typografi

Konsekvent og gjennomført bruk av typografi skaper særpreg og gjenkjennelse. NTE skal i all hovedsak bruke skrifttypene Din og Verdana for trykk og Roboto for web.

Overskrifter

Fonten Roboto skal brukes på overskrifter i all digital kommunikasjon. Hovedregelen er at vekttypen light (font-weight 300) skal velges på H1 og 400 på H2-5. Rimelig avstand fra andre elementer kreves for at overskriftene skal ha tiltenkt effekt.

H1: 52px
H2: 30px
H3: 24px
H4: 22px
H5: 20px

Les mer og last ned Roboto
Les mer om avstander

Dette er overskrift 1

Dette er overskrift 2

Dette er overskrift 3

Dette er overskrift 4

Dette er overskrift 5

Mengdetekst

Fonten Roboto skal brukes på brødtekst/ mengdetekst i all digital kommunikasjon. Det anbefales at Geneva eller annen font av familien sans-serif defineres som fallback-font. Skriftstørrelse 17px, linjehøyde 1,7 og fontvekt 400 anbefales på digitale flater. Et eksempel på mengdetekst i form av en artikkel vist nedenfor.

Skriftstørrelse: 17px    Linjehøyde: 1,7    Fontvekt: 400     Fallback-font: Geneva, sans-serif;

Et tak av solceller!

Vurderer du å investere i solceller? Hvis du uansett skal bytte tak, eller du skal bygge nytt, kan det lønne seg å velge et integrert solcelleanlegg i stedet for et ordinært tak.

hustadlandet-1.jpg

Frem til nå har det vært mest vanlig å legge solceller utenpå taksteinene. Men nå tilbyr vi takplater som passer direkte inn i takkonstruksjonen. Takplatene ser ut som et ordinært tak og endrer ikke på utseendet til huset. Den store forskjellen ligger i at de produserer strøm og er med på å holde strømutgiftene dine nede. Økonomien i integrerte solcellepanel er enkel. Siden solcellepanelene er fullverdige takplater, trenger du ikke å investere i både tak og solceller. I tillegg til at solceller er med på å dekke behovet ditt for strøm og oppvarming, er solcelletak både bærekraftig og nytenkende. Og teknologien er ganske enkel: Solcellene lager strøm av sollyset, som går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter den strømmen du ellers ville kjøpt fra strømnettet. På den måten bruker du strømmen samme sted som den blir produsert.

 

Hvorfor velge solenergi?

​Prisen for å ha strøm i boligen sin nå, er relativt lav. I årene som kommer, forventer man at prisene vil øke. En av årsakene til dette er at strømnettet skal oppgraderes for milliarder av kroner i årene som kommer. I tillegg kan det komme endringer, som for eksempel at det blir innført effekttariff på nettleien. Det betyr at nettleien avhenger av hvor mye strøm du bruker på én gang. Disse endringene vil ikke komme før etter at alle kunder har fått den nye smarte strømmåleren.

Kombinert med at solcelleteknologien stadig blir bedre, billigere og mer tilgjengelig, ligger alt til rette for at solenergi vil vokse betydelig. Med et solcelleanlegg vil du være delvis selvforsynt med strøm. Den mengden strøm du produserer selv trenger du altså ikke å kjøpe fra strømnettet. Produserer du din egen strøm i perioder hvor du også bruker mye strøm; typisk på morgenen eller når du kommer hjem fra jobb, kan du klare å holde forbrukstoppene dine nede. Det vil være gunstig dersom det innføres effekttariffer på nettleien. Det å produsere din egen strøm, vil altså være med på å redusere strømregningen din.

 

Lønnsomhet

​Når det er sagt, bør ikke det økonomiske bildet ene og alene være årsaken til at du kjøper solcelleanlegg. Solceller har lang levetid, men også lang nedbetalingstid. Med dagens priser må du regne med at det tar mange år før investeringen blir lønnsom.

Men skal du bytte ut eller oppgradere taket ditt, eller bygge nytt hus, kan det lønne seg å velge et integrert solcelletak. Da skal du jo uansett gjøre en investering i taket, og solcelleløsninger kan være et alternativ til andre byggematerialer. Det koster ofte like mye for integrerte solcelleanlegg som for andre byggematerialer som for eksempel glass, naturstein og kobber. Og i markedet for litt mer eksklusive byggematerialer er solceller blitt konkurransedyktig på pris hvis du måler i kroner per kvadratmeter.