Tekst

For å skape en helhetlig profil er det viktig å være konsekvente på hvordan skriftlig kommunikasjon utarbeides, samt hvilke ord og uttrykk som anvendes.

Typografi

DIN og Verdana er hovedfontene til NTE. På web brukes fonten Roboto. Grunnen til Roboto er teknisk eller basert på font-rettigheter. 

Verdana må kun brukes der det av tekniske årsaker ikke er mulig å benytte noe annet. Altså brukes svært sjeldent. Vi kaller dette erstatningsfont. 

Det anbefales også å lage regler for bruk av skrift. For eksempel sier Kantar “Unngå bruk av STORE bokstaver”. Bruk heller skriftvekter til å fremheve overskrifter og skape kontraster. Det kan også lages regler for skriftstørrelse, linjeavstander etc. Slik at den typografiske helheten blir lik på alle flater. 

Tone of voice

Retningslinjene for tone of voice skaper en helhetlig tekstprofil. For å skape en helhetlig tekstprofil er det også viktig å være konsekvente på hvordan vi skriver.

Korrektur

All kommunikasjon skal kvalitetssikres med korrekturlesning. All tekst fra NTE skal være ifølge norsk grammatikk. Vi henviser også til kapitlet om rettskriving, som legger føringer for en del ordvalg som sikrer en enhetlig skrivemåte i konsernet.

Språk

Bruk norske ord og uttrykk.
Bruk et ubyråkratisk og lett språk – unngå fagterminologi i kundekommunikasjon.
Rett deg direkte mot den enkelte kunde i skrivestilen (deg og du fremfor dere, og du får/du har e.l. fremfor vi gir/vi kan e.l.). Unngå bruk av STORE bokstaver.

Sjargong

Ta hensyn til at det eksisterer ulik sjargong i ulike kanaler. Dette er spesielt viktig i sosiale medier, der hovedregelen er å alltid speile kundens språk.

Ord og uttrykk

Det finnes en ønsket skrivemåte på en rekke ord for NTE og Altibox. Vær ellers nøye med rettskrivingen. I listen under finner du eksempler på ønskede skrivemåter etter NTE og Altibox sine retningslinjer samt vanlige rettskrivingsfeil man skal unngå. I tillegg følger vi Språkrådet sine anbefalinger i NTE.

Strøm Ikke i bruk Kommentar
Strøm* Kraft/Nett* NTE skal bruke fellesbetegnelsen strøm i dialog med kunden.
*Dersom det er avgjørende ift. Juridiske forhold at vi er teknisk korrekt, kan kraft/nett benyttes.
kWh Kwh Skrives med stor W
GWh gwh/gWh Skrives med stor G og W
TWh twh/tWh Skrives med stor T og W
Generelt Ikke i bruk Kommentar
NTE/NTE Holding/ Nte/Nte Holding/ NTE og AS skrives med store bokstaver
NTE Holding AS NTE Holding as
nte.no www.nte.no www. brukes ikke
tlf. 07400 tlf 07400 Norsk språkråd sier punktum etter tlf.
eFaktura Efaktura
Kr/kr Kr./kr. Vi bruker ikke punktum etter 'kr'
x kr/mnd. x kr per mnd/x kr pr md Norsk språkråd sier punktum etter mnd.
mva. mv.
per/pr. pr Norsk språkråd sier punktum etter pr.
ca. ca Norsk språkråd sier punktum etter ca.
pga. pga / p.g.a.
Mnd. Md/mnd Norsk språkråd sier punktum etter mnd.
1 000 kr 1000/kr 1000/1.000 kr Punktum brukes på websider o.l, der linjeskift kan føre til deling av tallet - f eks 1.000 kr
"doble apostrofer" < 'enkle apostrofer' >
fem kanaler 5 kanaler Lave tall (0-12) skrives med bokstaver, bortsett fra tilfeller hvor tallverdien skal vektlegges (pris etc). Tall over tolv skrives med siffer (13, 14, 15 osv).
sms SMS
e-post e post/mail/e-mail
ma. ti. on. to. fr. lø. sø. man, tirs, ons. tors. Forkortelse ukedager
kommunikasjonsrådgiver* Kommunikasjonsrådgiver * Stillingstitler skal skrives med liten forbokstav, bortsett fra når det står først i en setning.
adm. direktør* adm. Direktør / Adm. direktør
Fiberbredbånd Ikke i bruk Kommentar
Altibox altibox Altibox skrives med stor A
altibox.no www.altibox.no www. brukes ikke
Telecom Telekom
Altibox "produktnavn" Kun produktnavnet Merkenavnet 'Altibox' skal settes foran alle produktnavn som hører under Altiboxproduktene
Altibox fiberbredbånd 50/50 (50/50 Mbps) Internett 50/Internett 100/Mbit/s Vi bruker benevnelsen 'fiberbredbånd' - ikke internett. Hastigheten benevnes som den tradisjonelle 'nedlastingshastighet/opplastingshastighet'.
Altibox fiberbredbånd 100/100 (100/100 Mbps) Internett 100/Internett 200/Mbit/s Vi bruker benevnelsen 'fiberbredbånd' - ikke internett. Hastigheten benevnes som den tradisjonelle 'nedlastingshastighet/opplastingshastighet'.
Mbps Mbit/s Vi bruker benevnelsen 'mpbs' - ikke 'Mbit/s' for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
Hjemmetelefon Fasttelefon/IP-telefoni* el Vi bruker produktnavnet 'Hjemmetelefon' for å samsvare med Altibox sin skrivemåte. 'IP-telefoni' kan brukes for å forklare hva produktet vårt er.
tv TV Vi skriver 'tv' med små bokstaver for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
tv-er TV-er Vi skriver 'tv-er' med små bokstaver for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
pc PC Vi skriver 'pc' med små bokstaver for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
pc-er PC-er Vi skriver 'pc-er' med små bokstaver for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
Switch Svitsj Vi bruker 'switch' for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
Spredenett Intern kabling/internkabling
Kunderør Orangerør/oransje rør
Hjemmesentralen Sentralen
Router Ruter Vi bruker 'router' for å samsvare med Altibox sin skrivemåte.
koble kople
kl. 13.00-15.00  kl 13-15