2 min

NTE forklarerHva er nettleie?

Du betaler nettleie til ditt lokale nettselskapet for at du skal få overført strøm hjem til deg. Du betaler nettleie i tillegg til det du betaler for strøm.

Mange lamper som lyser

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

Strøm kjøper du fra en strømleverandør. Du kan selv velge både strømleverandør og hvilken strømavtale du ønsker.

Nettleie er beløpet du betaler for at strømmen skal leveres hjem til deg. Nettselskapene har ansvaret for å levere strøm, men også for å bygge ut, drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Norge. Nettleia er et bidrag til dette, og skal sikre at du får en stabil og sikker strømforsyning. 

Kan jeg velge nettselskap?

Du kan ikke velge hvilket nettselskap du betaler nettleie til. De ulike nettselskapene har monopol innenfor sitt geografiske område. Bor du for eksempel i Trøndelag, er det fire ulike nettselskap som har konsesjon til å drive i hvert sitt område. Det er omtrent 100 nettselskap i Norge.

Er du usikker på hvilket nettselskap du har? Sjekk strømfakturaen din, på baksiden ser du hvilket selskap som har ansvaret for nettleien din.

Her finner du den nyeste oversikten fra NVE over alle nettselskapene. vet ikke hvem som har lagt til dette, men lenken fungerer ikke

Her finner du statistikk over priser hos de ulike nettselskapene.

Hvorfor er nettleia forskjellig rundt om i landet?

Det er flere faktorer som påvirker nettleieprisene.

Nettselskapene bestemmer selv hvor høy nettleia skal være. De baserer nettleia på hvor mye myndighetene v/ Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillater dem å ha i årlig inntekt.

Geografi

Hvis det er lange avstander mellom boligene, er det også færre mennesker som kan dele på kostnadene. Det gir høyere nettleie enn for eksempel i byer hvor det bor flere folk på et mindre geografisk område.

Den faste delen av nettleia

Nettleia består av en fast og en variabel del. Den faste delen avhenger både av nettleia nettselskapet har satt, og av hvilken type hovedsikring du har i boligen din. Hovedsikringen styrer strømmen inn til huset, og jo høyere sikring du har, jo høyere blir det faste beløpet. Dette beregnes per år, men kostnaden fordeles utover året.

Strømforbruket ditt

Den variable delen henger sammen med hvor mye strøm du bruker. For hver kilowattime strøm du bruker, må du betale en liten sum.

Offentlige avgifter

Du må også betale offentlige avgifter via nettleia. Hver måned betaler vi elavgift, elsertifikat, Enova-avgift og moms. Nivået på disse avgiftene fastsetter Stortinget årlig.

Illustrasjon av mann som bruker Fjutt

Bestill sanntidsmåleren Fjutt

Lei av usikkerhet når det kommer til strøm? Er det vanskelig å forstå strømregningen? Strøm bør være enkelt for alle - og Fjutt er løsningen.

Ja takk!