Business Ethernet

Vi tar ansvaret for nettforbindelsene. For bedrifter som vil bygge og utvikle eget nett og aksess.

NTE tar ansvar for nettforbindelsene

En eksplosiv Þkning i datatrafikk og stadig mer krevende nettbasert virksomhet fÞrer til at flere og flere bedrifter har behov for faste forbindelser i nettet. VÄre Business Ethernet-tjenester er forbindelser som gir din bedrift muligheten til Ä bygge og designe deres eget hÞykapasitets og sikre nett over vÄr fiberbaserte MPLS-nett. Vi tar ansvar for Ä transportere dataene sikkert og effektivt mellom bedriftens lokasjoner, mens dere selv installerer utstyr for Ä ivareta nettverksfunksjoner for sammenknytning av utstyr pÄ forskjellige lokasjoner (LAN mv). Dette gir stor fleksibilitet i Ä utvikle egen kommunikasjonsplattform.

En typisk bruk av vÄre Business Ethernet-tjenester er til Ä forlenge bedriftens lokalnett fra en lokasjon til en annen. Dette gjÞr at datautstyr pÄ begge lokasjoner «virtuelt» stÄr i samme lokale nett, og kan bruke de ressursene som er tilgjengelige i nettet. Dette enten de ligger pÄ en server lokalt eller pÄ en server pÄ eksempelvis hovedkontoret. Det vil si at serverparken og internettforbindelsen kan ligge pÄ den mest optimale lokasjonen for din bedrift, mens alle brukere pÄ avdelingskontor eller lignende utnytter begge deler helt sÞmlÞst.

Aksesser og dekningsomrÄde

Vi er Midt-Norges stÞrste utbygger av fiber og har et betydelig fibernettverk for bÄde stamnett og aksesser. Tjenesten tilbys hovedsakelig med fiberaksesser med kapasiteter fra 10 Mbps til 100 Gbps. Med forbehold om fysiske muligheter kan det tilbys ekstra fiberaksess eller annen type aksess for fysisk redundans. Sammen med partnere kan NTE tilby god landsdekning.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Tilbudet er uten forpliktelser.