IP/VPN

Vi tar ansvaret for hele nettet. For bedrifter som vil ha et nøkkelferdig og driftet nett. 

Sikker datatrafikk mellom kontorene

Dersom din bedrift har geografisk spredte lokasjoner med behov for å knytte sammen to eller flere av disse i ett lukket, sikkert, pålitelig og kostnadseffektivt virtuelt nett - uten å drifte dette selv - er vår IP/VPN-tjeneste en optimal løsning for dere. Med tjenesten tar vi ansvaret for installasjon, drift og overvåkning slik at dine ansatte trygt kan bruke bedriftens interne datanett mens det er godt beskyttet mot trusler på internett.

Vårt MPLS-baserte kjernenett tar seg av ruting i nettet og sørger for at trafikken går direkte dit den skal uten omveier. Vi plasserer moderne rutere på alle lokasjonene. Sammen med kjernenettet sikrer disse kvalitet og stabilitet og gjør det mulig å levere en rekke tilleggstjenester.

Effektiv ruting gjør også at båndbredden utnyttes maksimalt da den hindrer unødvendig trafikk (broadcast og lokaltrafikk) å gå mellom de forskjellige avdelingskontorene. Trådløse nettverk (WiFi) er den mest foretrukne måten for å koble enheter til lokale nett og internett. Utstrakt bruk av mobile enheter som bærbar PC, nettbrett og mobiltelefoner medfører

Aksesser og dekningsområde

Vi er Midt-Norges største utbygger av fiber og har et betydelig fibernettverk for både stamnett og aksesser. Tjenesten tilbys hovedsakelig med fiberaksesser med kapasiteter fra 10 Mbps til 100 Gbps. Med forbehold om fysiske muligheter kan det tilbys ekstra fiberaksess eller annen type aksess for fysisk redundans. Sammen med partnere kan NTE tilby god landsdekning.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Tilbudet er uten forpliktelser.