IP/VPN

Vi tar ansvaret for hele nettet. For bedrifter som vil ha et nÞkkelferdig og driftet nett. 

Sikker datatrafikk mellom kontorene

Dersom din bedrift har geografisk spredte lokasjoner med behov for Ä knytte sammen to eller flere av disse i ett lukket, sikkert, pÄlitelig og kostnadseffektivt virtuelt nett - uten Ä drifte dette selv - er vÄr IP/VPN-tjeneste en optimal lÞsning for dere. Med tjenesten tar vi ansvaret for installasjon, drift og overvÄkning slik at dine ansatte trygt kan bruke bedriftens interne datanett mens det er godt beskyttet mot trusler pÄ internett.

VÄrt MPLS-baserte kjernenett tar seg av ruting i nettet og sÞrger for at trafikken gÄr direkte dit den skal uten omveier. Vi plasserer moderne rutere pÄ alle lokasjonene. Sammen med kjernenettet sikrer disse kvalitet og stabilitet og gjÞr det mulig Ä levere en rekke tilleggstjenester.

Effektiv ruting gjÞr ogsÄ at bÄndbredden utnyttes maksimalt da den hindrer unÞdvendig trafikk (broadcast og lokaltrafikk) Ä gÄ mellom de forskjellige avdelingskontorene. TrÄdlÞse nettverk (WiFi) er den mest foretrukne mÄten for Ä koble enheter til lokale nett og internett. Utstrakt bruk av mobile enheter som bÊrbar PC, nettbrett og mobiltelefoner medfÞrer

Aksesser og dekningsomrÄde

Vi er Midt-Norges stÞrste utbygger av fiber og har et betydelig fibernettverk for bÄde stamnett og aksesser. Tjenesten tilbys hovedsakelig med fiberaksesser med kapasiteter fra 10 Mbps til 100 Gbps. Med forbehold om fysiske muligheter kan det tilbys ekstra fiberaksess eller annen type aksess for fysisk redundans. Sammen med partnere kan NTE tilby god landsdekning.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Tilbudet er uten forpliktelser.