Wholesale

Vi har over mange år bygd fiberbredbånd i store deler av Trøndelag. Deler av disse utbyggingene har blitt muliggjort gjennom offentlig støtte til fiberutbygging i enkelte felt i flere kommuner. 

Gravemaskin som graver ned en fiberkabel