Etikk, HMS, Ytre miljø

Etikk og integritet er viktige elementer i grensesnittet kunde og leverandør.

Etikk, HMS, Ytre miljø

Etikk

Etikk og integritet er viktige elementer i grensesnittet kunde og leverandør. NTE stiller strenge krav til både egne ansatte og våre leverandører i leverandørrelasjoner, og våre retningslinjer bygger på NTEs kjerneverdier: Nær, Pålitelig og Åpen.

Som et ledd i vårt mål om kontinuerlig forbedring, ønsker vi at hendelser som oppleves som utilbørlig press fra NTEs representanter, rapporteres så snart som mulig til kontaktpersoner som angitt på denne siden for eventuelt å treffe nødvendige korrektive tiltak

NTEs etiske retningslinjer for leverandører

HMS og Ytre Miljø

Vi krever at våre leverandører skal kunne dokumentere at virksomheten driver et systematisk HMS- og Ytre Miljøarbeid, og at det tillates revisjon av disse etter varsel.

Alle anskaffelser og avtaler skal inneholde evalueringskriterier for produktenes eller tjenestenes miljø- og klimapåvirkning, med mindre det er åpenbart irrelevant. I tillegg skal leverandører synliggjøre og beskrive sine klima- og miljøambisjoner i tilbuds- og avtaledokument.