Etikk, HMS, Ytre miljĂž

Etikk og integritet er viktige elementer i grensesnittet kunde og leverandĂžr.

Etikk, HMS, Ytre miljĂž

Etikk

Etikk og integritet er viktige elementer i grensesnittet kunde og leverandĂžr. NTE stiller strenge krav til bĂ„de egne ansatte og vĂ„re leverandĂžrer i leverandĂžrrelasjoner, og vĂ„re retningslinjer bygger pĂ„ NTEs kjerneverdier: NĂŠr, PĂ„litelig og Åpen.

Som et ledd i vÄrt mÄl om kontinuerlig forbedring, Þnsker vi at hendelser som oppleves som utilbÞrlig press fra NTEs representanter, rapporteres sÄ snart som mulig til kontaktpersoner som angitt pÄ denne siden for eventuelt Ä treffe nÞdvendige korrektive tiltak

NTEs etiske retningslinjer for leverandĂžrer

HMS og Ytre MiljĂž

Vi krever at vÄre leverandÞrer skal kunne dokumentere at virksomheten driver et systematisk HMS- og Ytre MiljÞarbeid, og at det tillates revisjon av disse etter varsel.

Alle anskaffelser og avtaler skal inneholde evalueringskriterier for produktenes eller tjenestenes miljÞ- og klimapÄvirkning, med mindre det er Äpenbart irrelevant. I tillegg skal leverandÞrer synliggjÞre og beskrive sine klima- og miljÞambisjoner i tilbuds- og avtaledokument.