Fakturabehandling i NTE – Vi har fått nye e-postadresser

Faktureringsrutiner og fakturaadresser – Informasjon til NTEs leverandører

Fakturabehandling i NTE – Vi har fått nye e-postadresser

Dersom dere sender faktura til NTE på e-post må e-postadressen oppdateres med våre nye adresser. 

NTE mottar faktura på to måter, enten via EHF eller som PDF via e-post.

Hvordan sikre rask behandling av faktura: 

 • Benytt korrekt selskapsnavn og organisasjonsnummer i NTE.
 • Ressursnummer eller innkjøpsordrenummer oppgis under «Deres ref.:».

Faktura som mangler dette vil bli returnert.

1. EHF

NTE ønsker å motta faktura elektronisk på EHF. Vi ønsker å være effektiv samtidig som vi sparer miljøet. Det forutsetter at vi mottar faktura elektronisk fra dere som leverandører. Vi unngår printing, pakking og postgang, og senker således papirforbruket. Hva må til for å komme i gang?

Hva må til for å komme i gang?

 • Legg til korrekt NTE-selskap som mottaker i eget økonomisystem og/eller aksesspunkt. ELMA registeret har oversikten,
 • Følgende selskaper i NTE kan motta EHF faktura:

Selskap

Organisasjonsnummer

 • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS - 992 462 841
 • NTE Energi AS - 988 340 715
 • NTE Marked AS - 991 854 126
 • NTE Elektro AS - 992 090 006
 • NTE Telekom AS – 926 516 019 (gjelder fom 01.01.2022)
 • Skogkraft AS - 994 071 661
 • Verdal kabel-TV AS – 947 422 464

Husk å oppgi ressursnummer eller innkjøpsordrenummer oppgis under «Deres ref.:».

2. PDF faktura 

Leverandører som ikke har mulighet til å sende faktura på EHF, kan sende PDF-faktura via e-post. Fakturaer vil bli behandlet av en tjenesteleverandør som administrerer postmottak, sortering, skanning og avlesning av alle mottatte fakturaer.

PDF-fakturaer via e-post sendes til:

Husk å oppgi organisasjonsnummer hos NTE, samt at ressursnummer eller innkjøpsordrenummer oppgis under «Deres ref.:».

Ved sending av faktura som vedlegg til e-post er det viktig å legge merke til:

 • Hvert vedlegg må kun bestå av én faktura.
 • Hvert vedlegg må ha unikt filnavn.
 • Ingen vedlegg kan samles i ZIP-fil.
 • Formatet på vedlegget må være PDF.
 • Tekst i e-post blir ikke lest – kun vedlegg som behandles.
 • Faktura må være lesbar i minimum 200dpi.
 • Kun side 1 tolkes/registreres = all nødvendig info må ligge på side 1.

3. Øvrige generelle krav til faktura

 • Merking: For at faktura skal distribueres til riktig person i NTE må ressursnummer eller innkjøpsordrenummer stå på fakturaen. Merking må stå på fakturaen under «Deres ref.:».
 • Organisasjonsnummer hos NTE må være påført faktura.
 • Erfaringsvis er det en for stor andel fakturaer som kommer til feil selskap i konsernet. Påse at riktig selskapsnavn benyttes.

Mer informasjon om fakturabehandling og innkjøpsbetingelser i NTE er tilgjengelig på vår hjemmeside. Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med oss på epost: fakturamottak@nte.no