Kunngjøring av anskaffelser

Anskaffelser – åpen kunngjøring

For kunngjøring av alle anskaffelser, brukes NTEs egen forespørselsportal.

Se også eget avsnitt om Leverandørkvalifisering