Leverandørkvalifisering

For å sikre at våre leverandører oppfyller konsernets krav til HMS, finansiell styrke, samfunnsansvar (CSR) og kvalitet (QA/QS), benytter vi Achilles kvalifikasjonsordning til leverandørsøk og prekvalifisering av leverandører.

NTE bruker, i likhet med de fleste energiselskap i Norden UNCE kvalifikasjonsordning. Dette betyr at leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til NTE som hovedregel skal være registrert og kvalifisert i UNCE.

En registrering i UNCE gir ingen garanti for oppdrag fra NTE, men leverandøren vil komme opp som mulig tilbyder når det gjennomføres markedssøk i UNCE-basen. Leverandøren vil da være på "long-list" og enten motta konkurransegrunnlaget, eller være gjenstand for eventuell ytterligere kvalifisering dersom prekvalifisering skjer i flere trinn. Det siste er vanlig på mer komplekse anskaffelser.

Det finnes to ulike nivåer for registrering i UNCE:

 • Standard registreringStandard registrering kvalifiserer leverandøren for tilbud til energiselskap i hele Norden
 • Lokal registreringLokal registrering er en rimeligere ordning beregnet på mindre bedrifter. Lokal registrering kvalifiserer for tilbud på et begrenset utvalg produktkategorier og leverandøren vil være synlig for innkjøperen i kun 4 ulike fylker etter eget valg.

UNCE gir oss som kjøper en god sikkerhet for at enkelte basiskrav er oppfylt, og at en del andre vesentlige detaljer er besvart. Flere av postene i informasjonen brukes som seleksjonskriterium og prekvalifisering for konkurranser. I registreringsprosessen skal en blant annet opplyse følgende:

 • Generell informasjon
 • Nøkkelpersonell
 • Selskapets adresser
 • Tilknyttede selskaper
 • Foretaksinformasjon
 • Finansielle nøkkeltall
 • Bank og revisor
 • Kommersielle uttalelser
 • Forsikringer
 • Kvalitetssystem
 • Miljøsystem
 • Etikk og samfunnsansvar
 • Produkter og tjenester
 • Kjernekraft-selskapenes supplerende kvalifikasjonskrav

For å bli prekvalifisert må man kontakte UNCE