Vilkår for anskaffelser

Vilkår for anskaffelser

Vilkår for anskaffelser

NTE er et stort konsern som opererer i det konkurranseutsatte markedet.  Relevant regler for konkurranser som gjennomføres skal fremgå tydelig i alle konkurransegrunnlag. Last ned NTEs alminnelige innkjøpsvilkår. Alle selskaper skal forholde seg til konsernpolicy og god forretningsskikk.