Har du styreansvar i et borettslag eller sameie - og har mye å tenke på? Er du bekymret for at dere ikke har brannsikkerheten på stell? Samtidig som du er opptatt av trygge og sikre bygg.

La oss tenke på noen av tingene for deg! La oss ta del i ansvaret som du står med. Vår Næringsservice sparer deg både tid og bekymringer, og hjelper deg å sikre bygningene styret har ansvar for.
Elektriker i en leilighet i et borettslag

Over halvparten av alle branner i norske hjem skyldes feil på eller bruk av det elektriske anlegget

Vi i NTE ønsker å bidra til å sikre trygge nabolag med trygge, driftssikre elektriske anlegg. Vi forstår at styret ønsker å ivareta sitt ansvar med å sikre trygge bygg, helst uten å bruke alt for mye tid.

Vi i NTE vil hjelpe deg som sitter i styret med å sikre at det elektriske anlegget i bygget deres er både trygt og driftssikkert. Det gjør at du trenger å bruke mindre tid på arbeidet, og at både du med styreansvar og alle beboerne kan sove godt om natta. Se hva kundene våre sier om å samarbeide med oss.

Referanser

Noen borettslag/sameier som har gode erfaringer med vår Næringsservice

Obersten Borettslag i Steinkjer sett ovenfra

Da vi på befaring fra NTE fant ut at det allerede var plass i trekkrør i bygget, besluttet vi å investere i brannvarsling. Vi føler oss tryggere nå som vi har brannvarslingsanlegg i bygget.

- Obersten borettslag, Steinkjer

Borettslag Sjøgata 2B i Levanger

Man blir ikke bedre enn det svakeste leddet. Det ligger på meg som styreleder å ha orden på dette. Derfor har vi hatt elkontroll fra NTE.

- Sjøgata 2B, Levanger

Sameiet Meieritunet 13 i Stjørdal

Gulrota i enden er ikke bare vissheten om at Meieritunet blir et enda tryggere sted å bo. Kontrollene finansierer faktisk seg selv gjennom fratrekk på forsikringen. Erfaringen med NTE er kjempegod

- Sameiet Meieritunet 13, Stjørdal

Vår kompetanse gjør at du sover godt om natten

Overordnet har styrets medlemmer ansvar for å utføre nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann, gjennomføre tilsyn og etablere rutiner for å ivareta brannsikkerheten.

Styrets ansvar

Utføre nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann, gjennomføre tilsyn og etablere rutiner for å ivareta brannsikkerheten. Samt sikre at alle boenhetene er tilfredsstillende sikret mot brann.

  • Brannalarm
  • Nødlys
  • Elkontroll
  • Termografering
  • Elbilladeanlegg

NTEs løsning

Gjennomføring av kontroll i fellesarealene

Brannvarslere, elkontroll, ladeanlegg, nødlys og termografering.

Kontrollrapport

Utbedring av mindre avvik på stedet
Tilbud på større feil om nødvendig

Utbedring av feil og mangler

Dokumentasjon

Beboers ansvar

Beboere har ansvar for sin boenhet og at den er godt sikret mot brann. Det betyr at du er avhengig av at naboene dine sikrer sin boenhet. Brannsikkerheten påvirkes av flere enn deg selv.