Varm opp fellesarealet i borettslaget med solenergi

Flere og flere ser fordelene ved Ä kunne produsere egen strÞm med et solcelleanlegg, og nÄ ser vi at ogsÄ borettslag og sameier ser verdien i Ä kunne produsere egen strÞm.

Med et solcelleanlegg pÄ taket til borettslaget kan man f.eks. varme opp fellesarealet med solenergi. Det vil fÞre til et lavere innkjÞp av strÞm fra strÞmnettet. I tillegg har mange bedrifter (inkludert borettslag og sameier) en nettleie som beregnes ut fra forbrukstoppene sine. Det vil si at dersom man bruker mye strÞm samtidig, vil man fÄ hÞye forbrukstopper som gir en hÞyere nettleie. Ved Ä bytte ut en del av denne strÞmmen med egenprodusert strÞm fra solcelleanlegg, vil man redusere forbrukstoppene og fÄ en lavere nettleie. 

KjÞp solcelleanlegg pÄ avbetaling 

NÄ tilbyr vi 7 Ärs nedbetalingstid pÄ solcelleanlegg. Det betyr at borettslaget eller sameiet kan fÄ et solcelleanlegg til kun 1728 kr/mnd. Om Þnskelig kan man betale ut deler av anlegget ved oppstart, og resten med vÄr avbetalingslÞsning. 

De siste Ärene har vi opparbeidet oss en betydelig kompetanse pÄ dette omrÄdet, og vi har levet bÄde smÄ og store solcelleanlegg over hele TrÞndelag.