Slå spot

Prisinformasjon

  • Porteføljepris

  • Påslag på 5,372 øre eks. mva. per kWh som blant annet inneholder kostnad for lovpålagt elsertifikat

  • Månedlig fastbeløp: 33,60 kr eks. mva.

  • 6 mnd. bindingstid

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.