5 ting du har ansvar for

Bygg skal være trygge å oppholde seg i. Bare for el-anlegg må reglene i minst åtte ulike lover og forskrifter overholdes, og det skjer stadig endringer.

Elektriker fra NTE står foran en låve

Som eier av næringsbygg og elektriske anlegg har du et stort ansvar. Kjernekompetansen i din virksomhet er antagelig ikke innenfor elsikkerhet, og tiden strekker kanskje ikke til – daglig drift skal jo også ivaretas. Mange vet ikke hvilke krav som gjelder, eller tror alt er i orden uten at det stemmer.

Her er noen eksempler på ting eier av elektriske anlegg har ansvar for:

 1. At elektrikeren har sertifikat for oppgaver som utføres

 2. At brannvarslingsanlegget og nødlys/ledelys fungerer som forutsatt

 3. At vilkårene for forsikringsrabatt alltid er oppfylt

 4. At du kan dokumentere at alt er i orden

 5. Dersom du er innen landbruket er det særskilte krav knyttet til dyrevelferd

Det er ikke nok å bruke en faglært elektriker fordi stadig flere oppgaver krever tilleggsutdannelse og egne sertifiseringer. Både planlegging, drift og vedlikehold skal utføres av sertifiserte fagfolk, og alt som gjøres skal dokumenteres. Grunnen til alle bestemmelsene i ulike lover og forskrifter er at feil ved elektriske anlegg kan medføre store personskader og øker brannfaren betraktelig. En vesentlig andel av brannene i Norge oppstår på grunn av feil i elektriske anlegg. Brudd på reglene kan medføre bøter, og i alvorlige tilfeller politianmeldelse.

Elektriker jobber i sikringsskap

Store besparelser

På samme måte som mange virksomheter velger å bruke eksterne regnskapsførere, er det mulig å kjøpe tjenester som sikrer at alt er på stell. De som kan dokumentere et godt internkontrollsystem oppnår store forsikringsrabatter hos de fleste forsikringsselskap. Like viktig er imidlertid å redusere sannsynligheten for uplanlagt driftsstans på grunn av feil i det elektriske anlegget, økt brannsikkerhet og bedre kostnadskontroll.

— Mange kunder har uttrykt at de synes det er krevende å ha den nødvendige oversikten. De ønsker å bruke tid og oppmerksomhet på sin kjernevirksomhet, og har spurt hva vi kan hjelpe dem med. Derfor har vi etablert en tjeneste vi kaller «Næringsservice», forklarer Kersti Lønnum, forretningsutvikler i NTE Elektro.

— Med Næringsservice hjelper vi deg å innfri reglene for ditt elektriske anlegg. Vi gir råd om hvilke kontroller som bør gjennomføres, og hvordan dette kan inngå i internkontrollen. Vi bidrar til et driftssikkert anlegg som innfrir lovkravene og sørger for at arbeid utføres av sertifiserte fagfolk. Dere får en egen service-elektriker som gjør seg godt kjent med anlegget for å serve det videre.Vi ønsker at NTE Elektros Næringsservice skal være et enkelt og forutsigbart valg, med gode vilkår og høy kvalitet, utdyper hun.

Elektriker tar bilde av gammelt sikringsskap

Hva består Næringsservice av?

Næringsservice fra NTE består av ulike produkter og tjenester, og tilpasses ditt anlegg avhengig av hvilket utgangspunkt du har. Det kan for eksempel være snakk om følgende:

 • Kontroll av brannvarslingsanlegg. Anlegget blir kontrollert og vedlikeholdt, og resultatet blir behørig dokumentert.

 • Kontroll av nød- og ledelys. Sikrer at tiltenkt belysning kommer øyeblikkelig, automatisk og varer lenge nok når den normale strømforsyningen svikter.'

 • Elkontroll, en forsikringsgodkjent kontroll som sjekker at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke.

 • IDV-kontroll står for investering, drift og vedlikehold. En IDV-kontroll inngår ofte i bedriftens internkontroll-system, og resulterer i en rapport med forslag til aktuelle tiltak.

 • Termografering, som er en visuell kontroll av varmen som oppstår inne i elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette gir tidlige indikasjoner på feil, og rapporten vil gi oversikt over egnede tiltak. Godkjent termograferingsrapport gir for mange en betydelig reduksjon i forsikringspremie, og utføres ofte i forbindelse med el-kontroll.

 • Din egen service-elektriker, som du ringer direkte ved behov, og som utfører serviceoppdrag med rabatterte priser på timer og materiell.

 • Innen landbruk er det en rekke tilleggsregler, blant annet fra Mattilsynet. Næringsservice har derfor tilrettelagt spesielt for denne sektoren.

Ansvaret som byggeier har kan ikke delegeres, og virksomheten er selv ansvarlig for å utføre de tiltak som rapporteres som nødvendige. NTE Næringsservice hjelper deg med faglige råd og god dokumentasjon, slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.