79 utbyttemillioner til NTEs eierkommuner

De 19 trønderske kommunene som eier NTE, får utbetalt 79 300 000 kroner. Utbetalingen skjer på bakgrunn av NTEs solide årsresultat for 2021.

Regnbue over vann

NTE-konsernet fikk et driftsresultat i 2021 på 602 millioner kroner. Årsresultatet endte på 307 millioner kroner i 2021, etter at det gikk 242 millioner kroner i skatt tilbake til fellesskapet. 

Alt overskuddet som ikke brukes til nye investeringer i fornybar energi og fiberbredbånd, utbetales til eierkommunene. 

– NTEs virksomhet skaper verdier som kommer lokalsamfunnet til gode, og for oss er det viktig å gi tilbake til det samfunnet vi er en del av, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav. 

Slik fordeles utbyttemillionene

Tabell med oversikt over utbyttet til kommunene

Bruker utbyttet på utviklingsoppgaver

De 19 kommunene som eier NTE, har et langsiktig perspektiv på eierskapet, med lønnsomhet, vekst og utvikling som prioriterte mål. Eierne har en utbyttepolitikk som møter selskapets kapitalbehov og legger grunnlaget for ekspansjon og dermed større utbytte senere. De fleste eierkommunene setter 80 % av utbyttet i et kraftfond som er ment å gi avkastning på sikt for kommunene. Kommunene er enige om at utbyttepengene de bruker, ikke skal gå til rene driftsoppgaver; men brukes til utviklingsprosjekt i kommunene. 

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på tlf. 905 18 202.