Alle blir med!

NTE Fotballcup samler over 1.000 unger i alderen seks til tolv år. Steinkjer Fotballklubb kan derfor invitere alle unger som ønsker å spille fotball med til en lav treningsavgift. Du som NTE-kunde gjør det mulig.

Deltakere og publikum i NTE fotballcup

NTE støtter mange tiltak for barn og ungdom. Fotballcupen på Steinkjer er en av disse. NTE-cup startet fordi Steinkjer Fotballklubb ønsket å utvikle et tilbud til seks- til tolv-åringene. For de minste alderstrinnene arrangeres det ikke serier, så kampene spilles som ulike cuper. Cupen startet med 60- 70 lag, og har stadig økt. I sommer var det hele 136 påmeldte lag. Det betyr mellom 1.000 og 1.100 unger, og kanskje like mange foreldre. At cup-dagen skal være artig og sosial, er viktig for arrangørene.

— For oss er det ungenes opplevelse som står i sentrum. Derfor er dette en éndags-cup, slik at flest mulig skal ha anledning til å være med. Lagene spiller kampene sine på den samme banen, og vi lager et komprimert kampoppsett, slik at det ikke blir for mye ventetid, forklarer Kjetil Brattbakken fra Steinkjer fotballklubb. 

Arbeidet med NTE-cup gjøres på dugnad, så det er mange frivillige som gjør en flott innsats. Den økonomiske støtten som vi i NTE gir går direkte til klubbens barne- og ungdomssatsing.

— Cupen er blitt en viktig inntektskilde som gjøre det mulig å kjøpe utstyr og å holde treningsavgiften lav. Steinkjer Fotballklubb ønsker at alle som ønsker det, skal få spille fotball. Lave treningsavgifter er derfor svært viktig for oss, forklarer Brattbakken videre.

NTE gir premier i tillegg til den direkte økonomiske støtten. Ungene setter stor pris på at en ordentlig premieseremoni og den generelt flotte stemningen under arrangementet. —Dette er med på å bygge den viktige klubb-følelsen. I sommer var det fint vær og ekstra god stemning, både på Guldbergaunet og ellers i byen. Med så mange tilreisende regner jeg med at både butikkene i byen og kjøpesentrene merker at det er cup i byen, smiler han.

Det økonomiske tilskuddet fra oss er viktig, men når vi i NTE går inn i et samarbeid, prøver vi også å komme med innspill til videre utvikling. — Cupen er jo i stor grad foreldredrevet. Selv om vi etter hvert har fått mye erfaring er det inspirerende at ansatte i NTE, som kommer utenfra, også engasjerer seg for å utvikle cupen videre. Det setter vi stor pris på, understreker Brattbakken.

De fleste lagene kommer fra Innherred, men det kommer også lag fra Trondheim. Ett av dem gjorde i år litt ekstra ut av turen, ved at de ble over til søndag. På kvelden hadde de et felles arrangement med arrangørklubben. På denne måten utvikles det sosiale miljøet enda mer.

Pengene fra oss og andre samarbeidspartnere inspirer dessuten til et omfattende dugnadsarbeid.

— Nå kan vi være trygge for at dette blir en viktig inntektskilde, som kommer ungene til gode. Da stiller foreldrene gjerne opp, forteller Brattbakken.

Når du velger å være kunde av NTE bidrar du til at mer av verdiskapingen blir værende i regionen. Det gjør det mulig for NTE å støtte små og store lokale initiativ. Når du velger å være NTE-kunde, velger du å gi tilbake til lokalsamfunnet.

Trønderske ildsjeler takker NTE - NTE takker deg!

NTE Fotballcup 45sec

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.