Alle bør ha en komfyrvakt

Visste du at nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner? I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det derfor krav til komfyrvakt. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette anbefaler vi å ettermontere en komfyrvakt.

Elektriker fra NTE står sammen med en kunde og smiler til kamera

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis den oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på alarmen, gir sensoren beskjed til bryteren om å kutte strømmen til komfyren. 

Hvem er mest utsatt for komfyrbranner?

Komfyrbranner kan selvfølgelig skje alle, men noen grupper er mer i risikosonen enn andre. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, mens det er branner som starter på natta som tar flest liv. Da har det ofte vært kombinasjonen av matlaging, alkohol og rus som har gått galt. Vi anbefaler at alle har en komfyrvakt koblet til komfyren sin.

Kjøp komfyrvakt inkludert montering

Hos NTE får du kjøpt komfyrvakt, med montering fra sertifisert elektriker inkludert i prisen. 

Kjøp komfyrvakt inkludert montering her!