Begynner husets elektriske hjerte å dra på årene?

Gamle elektriske anlegg er ofte dimensjonert feil i forhold til dagens elektrisitetsforbruk. Dersom du har et gammelt sikringsskap kan det være på tide å skifte det ut.

Illustrasjon av sikringskap

Dersom sikringsskapet i boligen din begynner å dra på årene er det på tide å vurdere en oppgradering. Vi anbefaler alle å bytte til automatsikringer med jordfeilbryter, dersom man fortsatt har gamle skrusikringer i skapet sitt. De gamle skrusikringene fører ofte til farlige feilstrømmer, som kan føre til overslag med påfølgende brannfare. Dersom sikringsskapet har en felles jordfeilbryter på alle sikringsavganger, bør du også vurdere en oppgradering. Har du tenkt på hva som vil skje med maten i fryseren dersom du får en jordfeil på utekontakten mens du er på ferie? Det er ofte sikringsskap installert rundt 1990 som har slike løsninger.

Kjenner du svidd lukt i sikringsskapet, finner misfarging eller merker at sikringene er varme, er det på høy tid å få en faglig gjennomgang og vurdere om skapet bør oppgraderes eller byttes ut. Ta gjerne en sjekk i sikringsskapet og på hovedsikringene på et tidspunkt når du vet at strømforbruket er høyt. Er lokk, deksler eller sikringer varme skal de undersøkes av fagfolk.

Sørg for å ha jordfeilbryter

Jordfeil kan oppstå i alle elektriske apparater og ledninger. Om du ikke allerede har jordfeilbyter, bør det installeres slik at du unngår skader på mennesker eller utstyr.

Visste du at du kan få forsikringsrabatt?

Sjekk med forsikringsselskapet ditt hvor mye du kan spare på boligforsikringen ved å bytte til automatsikringer med innebygd jordfeilbryter.

Bestill sikringsskap her!