Enda grønnere agurker fra Meråker

Når Meråker Grønt nå dobler antallet veksthus, starter en ny æra for agurkprodusenten. Teknologien de har valgt å satse på, øker produksjonen samtidig som den reduserer utslippene av CO2- betraktelig.

Agurkproduksjon

– Dette er et typisk eksempel på en vinn-vinn-situasjon, smiler John-Helge Lillevold, som er daglig leder for Meråker Grønt. 

Miljøbevisste

To menn snakker sammen mellom høye agurkplanter

Jakob Krogsrud i NTE og John-Helge Lillevold

Lillevold har sett behovet for å utvide produksjonen helt siden han tok over som daglig leder i 2010. 

– I dag produserer Meråker Grønt 2,2 millioner agurker, som i all hovedsak leveres til Coop, forteller han. – Men nordmenn spiser stadig mer grønnsaker, og mange er opptatt av at de vil spise norsk mat. Derfor har det til tider vært for lite norsk agurk - og det vil vi gjerne være med og gjøre noe med! 

Som tenkt, så gjort. John-Helge kom i kontakt med det norske selskapet GreenCap Solutions. De har utviklet en teknologi som gjør det enklere å kontrollere CO2-konsentrasjonen, temperaturen og fuktigheten i veksthusene, i tillegg til å redusere mengden vann som trengs. 

Reisverk i stål

De nye veksthusene er på veg opp

På samme måte som mennesker trenger oksygen for å leve, trenger plantene CO2-. For å få nok varme og CO2 i drivhusene, brenner veksthusnæringen propan eller naturgass. Når gassen brennes, stiger temperaturen i drivhusene. 

– Agurker trives best ved 25 grader, forklarer John-Helge. – Når temperaturen i veksthuset blir høyere enn det, åpnes luftelukene i taket automatisk, og slipper ut CO2-  med de negative konsekvensene det har for klimaet. 

Lange rekker med høye agurkplanter

Etter at Meråker Grønt nå utvider fra 2 til 4 veksthus, blir anlegget på 10 600 kvadratmeter. Et veksthusanlegg på denne størrelsen vil normalt sett brenne i underkant av 250 tonn propan i året. 1 kg propan tilsvarer et utslipp av 3 kg Co2. 

– Det sier seg selv at næringen ikke kan fortsette slik, sier John-Helge alvorlig. 

Meråker Grønt skal i stedet installere et CO2-fangstanlegg som fanger opp CO2 fra lufta og bruker det i veksthusene for å øke produksjonen. Greencap-løsningen inneholder også et kraftig ventilasjonsanlegg og varmepumpesystemer som bidrar til varme og kjøling. Til sammen vil dette gi jevnere temperatur i veksthusene hele året, og en jevnere og høyere produksjon. Klimaavtrykket, derimot, blir svært lavt. 

Tett samarbeid

Fire menn i et veksthus

Jakob Krogsrud, Martin Nordbotten og Terje Munkhaug (alle fra NTE) lærer om agurkproduksjon.

Etter å ha sondert mulighetene for å kjøpe løsningen fra GreenCap Solutions, tok Meråker Grønt kontakt med NTE. Da begynte ballen å rulle for alvor. NTE tok ansvaret for å skrive Meråker Grønts søknad til Enova om å få tilskudd til investeringen. Det resulterte i at Meråker Grønt - som ett av to veksthusselskaper i Norge - fikk tilsagn om støtte til 40% av investeringskostnadene sine på 25 millioner kroner. 

– Vi vet at mange syns det er mye arbeid å søke om støtte fra Enova, sier Jakob Krogsrud, som er energi- og klimarådgiver i NTE. – Vi har både god oversikt over hvilke støtteordninger det er mulig å søke på, og i å skrive selve søknadene. Vi ble like glade som John-Helge og de andre i Meråker Grønt da søknaden om investeringsstøtte gikk gjennom! 

Enovasøknaden ble starten på et større samarbeid mellom Meråker Grønt og NTE: 

  • NTE har fått ansvaret for alt elektrikerarbeid i veksthusene, og leverer alt fra termografering, brannvarsling, automasjon og elkontroll til løpende oppgaver

  • Meråker Grønt har en flerårig avtale med NTE som lar dem kjøpe strøm til en gunstig pris

  • NTEs rådgivere skal lage et klimaregnskap som blant annet viser hvordan produksjonen og strømforbruket til Meråker Grønt påvirker klimaavtrykket

  • NTE skal bistå med energirådgiving og implementere en såkalt forenklet energiledelse 

  • NTE leverer fiberbredbånd til Meråker Grønt

Fire menn og to biler med NTE-logo på

Jakob Krogsrud, Terje Munkhaug, John-Helge Lillevold og Martin Nordbotten

– Vi gleder oss over samarbeidet, og er glade for at vi får hjelpe Meråker Grønt på veien mot lavere klimautslipp, mindre forbruk av både strøm og vann og høyere produksjon, smiler Jakob. – Og så er det jo gøy at vi kan gjøre fredagstacoen enda grønnere! 

Pionerer

Veksthus med GreenCap-løsning

Foto: GreenCap

GreenCap samarbeider med NIBIO; ett av Norges største forskningsinstitutt, for å se på effektene av løsningen. Når Meråker Grønt nå tar i bruk løsningene, skal de også jobbe tett med NIBIO. Målet er å bane vei for hele veksthusnæringa. 

– Hele næringa må tilpasse seg strengere klimakrav og nye produksjonsmetoder, mener Jakob. – Jeg er overbevist om at det er et konkurransefortrinn for Meråker Grønt at de ligger i forkant. 

– Jeg blir aldri utlært, sier John-Helge. – Samarbeidet med NTE gjør at jeg kan bruke tiden min på å bli enda bedre i faget mitt. Det kommer både Meråker, grønnsaksglade trøndere og miljøet til gode. 

Foto: Lene-Mari Prøven

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.