Får hjelp av en robot til å kjøpe og selge strøm

Det siste året har kraftforvalterne i NTE hatt selskap av en robot som bistår med kjøp og salg av strøm på kraftbørsen NordPool. Det har vært så vellykket at robot versjon 2.0 er under programmering.

To smilende menn i et kontorlandskap

Samtidig som samfunnet vårt blir stadig mer elektrifisert, blir kraftmarkedene mer komplekse. De nye tidene krever nye ideer og nye svar. I NTEs tilfelle ble svaret en handelsrobot som både kan jobbe raskere og mindre følelsesstyrt enn det vi mennesker kan gjøre. 

For å forstå behovet for en strømhandlende robot enda bedre, må vi først tegne det store bildet. 

Slik fungerer kraftmarkedet

Tidligere var det vannkraft som sto for det aller meste av strømproduksjonen. Da kunne strømprodusentene skru opp og ned produksjonen på vannkraftverkene i takt med etterspørselen etter strøm. 

I takt med at vannkraft i stadig økende grad suppleres med både solkraft og vindkraft, har vi blitt mer sårbare for varierende vær. Hvis det blåser mindre eller er mer overskyet enn det prognosene tilsa, vil det i praksis si at vi umiddelbart må regulere opp kraftproduksjonen for å holde spenningskvaliteten på et akseptabelt nivå. Spenningen i strømnettet må nemlig ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes. Hvis spenningen er for dårlig, kan det føre til at elektrisk utstyr blir ødelagt eller at lyset blinker. 

Henger du med ennå? Dette er viktig bakgrunnsinfo for å skjønne hvorfor vi trenger en robot! 

Kjøp og salg av strøm

Alt kjøp og salg av strøm skjer på strømbørsen NordPool. Der varsler alle strømprodusentene hvor mye strøm de planlegger å produsere og selge det nærmeste døgnet, og store innkjøpsselskap kjøper den strømmen de trenger. Det aller meste av salget skjer et døgn før strømmen skal brukes, på det såkalte day-ahead-markedet. 

I tillegg kjøpes og selges det også strøm hver time den dagen strømmen skal brukes. Dette skjer på det som kalles intraday-markedet. Hvis en strømprodusent ser at de produserer mer strøm enn de trodde, eller om en strømleverandør ser at det er mange som plutselig lader elbilen til tider de ikke hadde forutsett, kan de kjøpe og selge strøm 24 timer hvert døgn; helt frem til én time før levering (altså frem til strømmen skal brukes). 

Og det er her handelsroboten kommer inn i bildet. 

Stadig mer komplekst marked

Kjøp og salg av strøm blir mer og mer utfordrende å holde styr på, både i arbeidsmengde og kompleksitet. I dag er det 24 timeskontrakter per døgn på intraday-markedet. Om under et år blir det 96 kvarterskontrakter per døgn. Det gjør kjøp og salg vanskelig å håndtere for mennesker. 

Møt Ivar.

Smilende mann

Ivar Nastad jobber til daglig som produksjonsplanlegger; og er en av de som jobber med kjøp og salg av strøm for NTE. Det var han som kom opp med ideen om at vi trengte en robot til å handle strøm på intraday-markedet. 

– Selv om intraday-handelen vår var lønnsom og gikk døgnet rundt, så jeg at vi hadde et uutnyttet potensiale, forteller Ivar. 

Ivar tok med seg den gode ideen sin til Christian Oshaug og Ståle Nygård.

To menn går oppover en trapp

De fikk ansvaret for selve utviklingen av roboten. Kombinasjonen av Ivars og Christians kunnskap om vanndisponering og Ståles kunnskap om koding og programmering, resulterte i handelsroboten med det fengende navnet MAHRGIN (som står for Maskin for Automatisk Handel og Replanlegging i Nåtid). MAHRGIN håndterer utvalgte kraftverk for NTE og handler hovedsakelig på intraday-markedet; altså inneværende døgn.

– Det er ingen grunn til at det skal sitte noen i NTE og følge med i markedet kontinuerlig når en robot kan gjøre jobben like bra, sier Christian. 

Smilende mann

Ivar og Christian har ansvaret for algoritmene som ligger bak transaksjonene som roboten gjør; altså hvilke mekanismer roboten opererer netter når den kjøper og selger strøm. 

– MAHRGIN kan gjøre hundrevis av handler på ett sekund, mens et menneske bruker flere sekunder på å gjøre en handel. Når vi i tillegg vet at MAHRGIN er programmert til å bare gjøre lønnsomme handler, er det ingen tvil om at den er et nyttig verktøy for oss, forklarer Christian. 

Ny versjon

Handelsroboten har vært operativ et års tid, og den har vært så vellykket at NTE nå er i full gang med å lage en ny versjon. 

Selv om roboten har vært kjørt uten store endringer dette året (handelsstrategien har for eksempel alltid vært den samme), er det - som alltid - rom for forbedringer. Derfor begynte arbeidet med den nye handelsroboten i januar, og den er snart klar for arbeid. 

– MAHRGIN er en prototyp som ble jobbet frem i løpet av ganske kort tid, forteller Christian. – Vi har tatt med oss alle erfaringene fra testperioden inn i den nye roboten. 

Så vidt Christian vet, er NTE den eneste strømleverandøren som har laget en handelsrobot som snakker med fagsystemene. 

Smilende mann

– Det henger kanskje sammen med at vi er en av de eneste strømleverandørene som har en egen utviklingsavdeling, sier Ståle. – Det er en del av digitaliseringsstrategien til NTE, og det betaler seg. Prototypen har tjent 1 million kroner for oss i rene penger; og  det er ikke medregnet de pengene vi har spart på at vi ikke har måttet ansette egne tradere bare for å sitte og følge med i markedet. 

Det at NTE har en robot oppe og står når markedet går over til kvarterstrading i mars 2023, kan vise seg å være en fordel. 

– Det å skulle følge med kjøp og salg av strøm hvert kvarter, døgnet rundt, er nesten umulig for oss mennesker å gjøre, sier Christian. – Heldigvis har vi en robot som stort sett alltid er koblet på markedet og klar til å gjøre lønnsomme handler! 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.