Foreløpig årsresultat: NTE vokser videre og leverer et solid 2023-resultat

2023 ble for NTE et år preget av god kundevekst og varierende kraftpriser. Viktige milepæler ble nådd både gjennom at NTE passerte 100 000 strømkunder og gjennom at selskapet ble medeier i Salten Kraftsamband. NTE-konsernet fikk et foreløpig resultat før skatt i 2023 på 1 754 millioner kroner. Skattekostnaden ble på hele 532 millioner kroner.

Jenter spiller fotball innendørs

Et solid resultat legger grunnlaget for at NTE kan bidra til at målene om et klimanøytralt og digitalt Trøndelag bli nådd. I et år med prisstigning og høyere renter har vi håndtert utfordringene godt, vokst videre og bidratt til samfunnsutviklingen, sier Christian Stav. -Jeg er også svært fornøyd med at kundeveksten fortsetter. Vi har nå passert 100 000 strømkunder og 77 000 fiberkunder i Trøndelag, fortsetter konsernsjefen.

NTE oppnådde et resultat før skatt på 1 754 millioner kroner i 2023. Årets skattekostnad ble på 532 millioner kroner. Etter skatt oppnår konsernet et resultat på 1 222 millioner kroner. Resultatet for 2023 ble også positivt påvirket av verdiutvikling på kraft- og valutakontrakter, samt at det oppsto en engangsgevinst i forbindelse med kjøpet i Salten Kraftsamband.

NTE har hatt lavere kraftproduksjon enn normalt i 2023. Produksjonen i 2023 ble på 3 591 GWh, mot 4 362 GWh i 2022. Sammenlignet med andre deler av landet har strømprisene i vårt område vært lave. I 2023 var gjennomsnittlig spotpris 38 øre/KWh, mot 32 øre/KWh i 2022.

- Telekomvirksomhetens vekst og økningen i antall strømkunder bidrar positivt til konsernets resultater. I 2023 ble det bygd fiber til trønderske kunder for 247 millioner kroner.

Elektrovirksomheten har snudd negative resultater til et overskudd i 2023 til tross for et krevende marked. Konsernets eierandel i det midtnorske strømnettkonsernet Tensio har også bidratt til et solid 2023-resultat.

I 2023 kjøpte NTE 22 % av aksjene i Salten Kraftsamband. Dette kjøpet styrker NTEs rolle i utviklingen av fornybar kraft nordover. Ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss ble satt i prøvedrift på slutten av 2023. Dette er en investering på over 1,2 milliarder, som vil øke NTEs eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere.

- Vi jobber hver dag for at kundene våre skal være fornøyde med den jobben vi gjør. Derfor er det veldig hyggelig at vi kommer helt på toppen i målinger av kundetilfredshet, både innenfor bredbånd og strøm. Dette henger høyt, og vi er takknemlig for de gode tilbakemeldingene sier Stav.

Hvert år betaler NTE vesentlige beløp tilbake til samfunnet i form av utbytte, sponsing, skatter og avgifter. I 2023 beløper dette bidraget seg til totalt 878 millioner kroner.

Endelig årsrapport for 2023 og forslag til utbytte til eierkommunene vil bli publisert etter styrets behandling av endelig årsregnskap den 30. april 2024.

For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Christian Stav kontaktes på 905 18 202.

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Inge Bartnes Tlf. 952 36 748 (mobil) E-mail: inge.bartnes@nte.no

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.